NeotalentWay

NeoTalentWay
eva-93
Neotalentway je podjetje, ki je bilo ustanovljeno v začetku leta 2018. Z ustanovitvijo smo se odzvali na potrebe po kakovostnem usposabljanju, za katere vidimo, da obstajajo okoli nas. Neotalentway že od svoje ustanovitve sestavlja ekipa ljudi, ki so zelo predani osebnemu razvoju in kakovosti poučevanja. To dokazujejo zmogljivosti za internacionalizacijo, ki je bila enaka, tako da je že v nekaj mesecih po nastanku sodelovala pri mednarodnih projektih usposabljanja v sodelovanju s podjetji iz cele Evrope, kot so Poljska, Bolgarija, Latvija, Italija, Turčija, itd. Smo strokovnjaki za usposabljanje, zato sami razvijamo lastne in zunanje vsebine, načrte usposabljanja in projektnega usposabljanja na nacionalni in mednarodni ravni. Te procese lahko nadgradimo zato, ker je večina ekipe tako tehnikov usposabljanja kot učiteljev, da lahko prepoznamo in definiramo programe usposabljanja, ki temeljijo na realnih izkušnjah.
Neotalentway ponuja predvsem dve vrsti dela:
1) Praktično svetovanje:
Neotalentway ponuja možnosti za osebno in poklicno rast za vse ljudi, tako zaposlene kot brezposelne. Smo strokovnjaki za praktično usposabljanje in cenimo predvsem zadovoljstvo naših udeležencev, zato se trudimo, da prenesemo naše izkušnje na udeležence. Glavne smernice, ki nas vodijo pri pripravi vsebin v našem oddelku, so:
– Aktualna vsebina
– Vsebina, prilagojena udeležencu / skupini
– Vsebinsko usmerjena in ustvarjena s praktično perspektivo
– Sprotno preverjanje napredka za dosego vseh teh vidikov
2) Izobraževalno svetovanje:
Pri Neotalentway trdno verjamemo v kakovostno izobraževanje in vemo, da je potrebno nadgrajevati in izpopolnjevati učiteljevo znanje za lažjo komunikacijo z učenci. Zato imamo v svojem učiteljskem timu pedagoško področje, ki je odgovorno za spremljanje novih metodologij. Le te je mogoče uporabiti v učilnici, kjer si prizadevamo za ustvarjanje novih virov, ki omogočajo praktično prenašanje teh novih metodologij.
V podjetju Neotalentway si prizadevamo za celovito izobraževanje učencev. Ker vemo, da je nujno potrebno prepletanja šole in družine, z roko v roki, s čim želimo dodatno spodbuditi celostni razvoj otroka.
V ta namen ponujamo izobraževalne delavnice za starše, na katerih izvajamo:
– Psihološki razvoj otroka
– Strokovno vodenje
– Družbeno-afektivni razvoj otroka
– Čustveno upravljanje / Čustvena inteligenca
Neotalentway je od svoje ustanovitve, močno stavil na evropske projekte. Septembra 2018 je to prizadevanje obrodilo sadove z dvema projektoma, ki sta bila odobrenima in podprta s finančnimi sredstvi.
Spletna stran organizacije https://neotalentway.com/
Več informacij o projektu in njegovih rezultatih: https://neotalentway.com/e365-entrepreneurship-in-365-days/