iED

The Institute of Entrepreneurship Development (IED) – Inštitut za razvoj podjetništva
iED
Inštitut za razvoj podjetništva – IED, je raziskovalna organizacija, ustanovljena leta 2005, ki se osredotoča na spodbujanje podjetništva za vse. Glavna dejavnost organizacije je izvajanje projektov v okviru nekaterih najvplivnejših in najbolj prelomnih programov v Evropi, kot sta programa HORIZON 2020 in ERASMUS +.
V Inštitutu za razvoj podjetništva je podjetništvo prepoznano kot ključni dejavnik za razvoj in kohezijo družb. Naloga je preprosta.
Cilji inštituta so:
• Spodbujanje inovacij
• Krepitev podjetniškega duha
• Spodbujanje podjetniške kulture
• povečanje učinkovitosti, uspešnosti in spodobnost preživetja podjetij

Za spodbujanje podjetništva na vsak način IED razvija raziskave in ponuja inovativne, prilagojene, realne rešitve, ki olajšajo podjetništvo in spodbujajo zaposlovanje. IED vsakodnevno vlaga v inovacije in zagotavlja izvedljive rešitve za izzive, povezane s podjetništvom.
Z uspešno izvedbo več EU projektov se lahko inštitut približa cilju,
da postane center odličnosti na področju podjetništva po vsej Evropi.
Spletna stran organizacije: https://ied.eu/
Več informacij o projektu in njegovih rezultatih: https://ied.eu/project-updates/developing-entrepreneurial-skills-with-e365/