EVA-93

Učni center “EVA-93”
eva-93
Kot dolgo uveljavljen in izkušen center za učenje odraslih (več kot 25 000 odraslih študentov od leta 1996) smo veseli in ponosni, da vidimo kako naši študentje razvijajo nove veščine, izpopolnjujejo svoje znanje in/ali se dodatno izobražujejo za svoj čisti užitek.
Način delovanja centra EVA-93 je formalno, neformalno in neformalno učenje za odrasle. Vsi si prizadevamo za promocijo našega specialističnega znanja, kar nam pomaga pri zagotavljanju usposabljanj. Naši partnerji in pripravniki se odločijo za sodelovanje, ker vidijo dodano vrednost za njihov nadaljnji osebni razvoj.
Sodelujemo z drugačno vrsto študentov – naši odrasli študenti so večinoma zaposleni in imamo sklenjene pogodbe z več kot 200 organizacijami o internih programih usposabljanja na področju nevarnih strojev, požarne varnosti, električne varnosti, delovne in civilne varnosti, zagotavljamo tudi široko paleto delavnic za javne in zasebne profitne organizacije.
Sodelujemo tudi z brezposelnimi, z ekonomsko in socialno prikrajšanimi študenti, naš cilj pa je, da s krepitvijo odnosov sodelovanja spodbujamo njihov osebni razvoj med študijem.
Dejavno sodelujemo v celotni skupnosti, da bi dosegli pozitivne spremembe in poudarili pomen izobraževalnega procesa, aktivno sodelujemo v nacionalnih in evropskih pobudah, kot sta Nordplus Adults in Erasmus +.
Ena izmed najpomembnejših nalog učnega osebja je zagotoviti, da študenti ne izgubijo samozavesti, študentom učnega centra pa pomaga, da si povrnejo zaupanje vase.
Kot je znano, so povratne informacije pomembne za uspešno sodelovanje – prikazujejo, kako je študent razumel vsebino učnega programa. Zato še naprej sodelujemo z nekdanjimi študenti, ki jih povabimo v naš Učni center “EVA-93”. Tukaj delijo svoje dobre izkušnje z našimi aktivnimi študenti in organiziramo študijska potovanja na delovna mesta nekdanjih študentov.
Spletna stran organizacije: https://www.eva93.lv/
Več informacij o projektu in njegovih rezultatih: https://www.eva93.lv/es-projekti/e-365-projekti