Bussines_point

Zbornica za razvoj podjetnikov
Bp
Zbornica za razvoj podjetnikov je v letu 2016 ustanovila aktivna skupina strokovnjakov, ki delujejo na podjetniško/poslovnem področju več kot 18 let.
Med izvajanjem svojih dejavnosti želimo nuditi strokovno in organizacijsko podporo trajnostnemu podjetništvu, socialnim in drugim pobudam, ki na trajnosten način podpirajo gospodarski, družbeni, okoljski in kulturni razvoj štajerske regije in širše.
Najpomembnejše dejavosti so:
– neformalno izobraževanje poslovnih veščin odraslih pred in po ustanovitvi podjetja, kamor spadajo različni programi, ki smo jih nadgradili skupaj z udeleženci programov
– prvi koraki v podjetništvo – ustanovitev podjetja,
– poslovna podpora socialnemu in drugim oblikam podjetništva mikro in malih podjetnikov,
– izobraževanja uporabe novih tehnologij v praksi – spletno učenje, digitalizacija, itd.
Zbornica aktivno sodeluje v nacionalnih in evropskih pobudah. V svojem lokalnem okolju smo v letu 2019 svetovali 400 + bodočim podjetnikom in pripravili 400 + vlog na področju podjetništva, kot partner sodelovali v 4ih različnih – 6 mesečnih izobraževalnih programih odraslih, kjer je sodelovalo 12 udeležencev in različni notranji in zunanji mentorji.
Kot vlagatelji, partnerji ali zunanji mentorji sodelujemo na področju razpisov Erasmus+, Erasmus+ mobilnost, Mentorske sheme za socialna podjetja, itd.
Cilji zbornice so
– izboljšanje znanja in kompetenc zaposlenih v podjetjih,
– krepitev aktivnosti na področju podjetništva,
– povečanje stopnje aktivnosti in števila ljudi iz ranljivih skupin v podjetjih,
– zmanjšanje ravni socialnih izključenost in tveganje revščine s spodbujanjem vključevanja ljudi iz ranljivih ciljnih skupin,
– ohranjanjem obstoječih delovnih mest in ustvarjanjem novih delovnih mest v podjetjih ter zagotavljanjem dolgoživosti podjetij na trgu.
– prizadevati si za dostopnost in razvoj pripomočkov za samostojno učenje,
– si prizadevati in podpirati razvoj okolja za trajnostni razvoj vključenih deležnikov.
Spletna stran organizacije: www.businesspoint.si
Več informacij o projektu in njegovih rezultatih: https://businesspoint.si/spodbujanje-razvoja-podjetniskih-vescin/