BETI

Baltski inštitut za tehniko izobraževanja – BETI
Beti
BETI je leta 2003 ustanovila aktivna skupina strokovnjakov, ki so na področju IKT in izobraževalnih tehnologij delovali že več kot 18 let. Med izvajanjem različnih dejavnosti v sektorjih visokega šolstva in poklicnega usposabljanja so pridobili veliko bogatih izkušenj, znanj in veščin na področju izboljšanja usposabljanja IKT, metodologije izobraževanja na daljavo, učnih tehnologij, multimedijske produkcije, razvoja spletnih aplikacij itd.
Skupina aktivno sodeluje v nacionalnih in evropskih pobudah, in sicer Framework, Eureka, Socrates, Leonardo da Vinci, Phare, UNESCOin drugi.
Cilji
• Uporabljati znanstvene, metodološke in praktične dejavnosti za spodbujanje usposabljanja in učenja, temelječega na IKT, da se uravnoteži nemoteno izobraževanje, družbeni in gospodarski razvoj
• Iskati razvoj demokratičnih, široko dostopnih in neodvisnih pogojev usposabljanja za vse državljane ob izvajanju paradigme vseživljenjskega učenja, razvijanju pobud za učenje na daljavo in oblikovanju informacijskih sistemov za usposabljanje, usmerjanje in svetovanje
• Podpora vodenju projektov in procesov, ki temeljijo na IT osnovi, v sodelovanju z organizacijami in posamezniki, ki si prizadevajo za zagotovitev učinkovitosti in kakovosti izvedenih dejavnosti in storitev
Spletna stran organizacije: http://beti.lt/
Več informacij o projektu in njegovih rezultatih: https://beti.lt/lt/verslumo-igudziu-ugdymas-su-e365/