About the project_SI

O projektu
Z razvojem projekta E365 smo s partnerji oblikovali izobraževalne priložnosti, ki temeljijo na potrebah po razširitvi podjetniških kompetenc (s pomočjo veščin, povezanih s podjetništvom). S tem spodbujamo bolj podporno podjetniško kulturo v Evropski uniji, saj z uporabo rezultatov projekta E365 kot pozitivno sporočilo poudarjamo potencial podjetništva v smislu gospodarskih prispevkov, inovacij in ustvarjanja delovnih mest.
Z izbranimi cilji, je projekt E365 za odrasle učence in učence, ki so najbolj ranljivi ali socialno in poklicno izključeni, omogočil večjo vključenost z razvijanjem kritičnega mišljenja, refleksivnosti, zmožnosti samoocenjevanja ter drugih spretnosti, potrebnih za rast podjetniških kompetenc med nizko kvalificiranimi ali nizko usposobljenimi odraslimi.
Projekt je vzpostavil odnos lokalne skupnosti do razvoja podjetniških spretnosti s podporo izobraževalcem in nizko kvalificiranim odraslim učencem ter poleg tega ugotovil potrebe skupnosti in okrepil oblikovanje novih učnih možnosti, ki vodijo k trajnostnim rezultatom.
Glavni cilj tega projekta je bil razširiti in razviti samostojno učno platformo za izboljšanje izobraževanja odraslih v šestih državah projektnih partnerjev in s tem spodbuditi občutek pripadnosti za odrasle učence, ki so izpostavljeni velikim tveganjem izključenosti, kot je brezposelnost. To smo dosegli z ustvarjanjem priložnosti za prakticiranje podjetniških kompetenc v inkluzivnem učnem okolju, ki naravno spodbuja samozavest in odpornost posameznika.
Splošni cilj projekta je bil spodbujati razvoj podjetniških veščin med brezposelnimi odraslimi učenci. Ta cilj je bil dosežen z oblikovanjem, razvojem, izdelavo in izvajanjem dveh intelektualnih rezultatov:
  • Intelektualni rezultat (IR) št. 1 “Tedenski navdih”.
    Koncept tega IR je temeljil na nujnosti razširitve podjetniških kompetenc ter, da odraslim učencem ponuja nove možnosti za samostojno učenje. Glavni cilj tega intelektualnega rezultata je bil razviti 52 tedenskih tem – virov za pridobivanje podjetniškega znanja.
  • Intelektualni rezultat (IR) št. 2 “E365 – vsakodnevni izzivi” je odraslim udeležencem izobraževanja ponudil nove možnosti za reševanje izzivov zaradi pomanjkanja podjetniških kompetenc. Inovativni element tukaj je strategija poučevanja, ki se uporablja za krepitev podjetniških spretnosti odraslih učencev: odrasli učenci so poleg nalog, vaj in testov, ki se tradicionalno uporabljajo za ocenjevanje znanja, vključeni še v izvajanje izzivov, kar pomeni, da smo pripravili skupno 208 izzivov. Za doseganje željenih ciljev je razvitih 52 učnih virov (eden za vsak teden v letu), kot tudi 208 izzivov za izvajanje vaj in preverjanje podjetniških kompetenc ter nazadnje, 12 zgodb podjetnikov o uspehu (za vsak mesec ena zgodba) – del zgoraj omenjenih 208 izzivov in način za dosego teh ciljev bo vključen v digitalno platformo, združljivo z mobilnim telefonom, kot dinamičen sistem usposabljanja.
Z E365 delimo skupno stališče o samoizobraževanju – svobodna izbira časa in kraja učenja, izobraževalcem pa omogoča tudi gostovanje različnih vrst učnih vsebin, enostavno posodabljanje informacij in učinkovitejše upravljanje svojih prizadevanj.
S projektom smo dosegli pomemben vpliv na lokalni, regionalni, nacionalni, evropski in mednarodni ravni kot kratkoročni učinek, srednjeročni učinek in dolgoročni učinek.
cool image