UoHaEiL_więcej

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
uhel
AHE jest akredytowaną niepubliczną uczelnią i oferuje studia licencjackie, magisterskie oraz podyplomowe i kursy dla różnych grup docelowych (osób bezrobotnych, dorosłych, młodzieży, studentów, niepełnosprawnych, seniorów, nauczycieli, trenerów, kursy zawodowe, migrantów, dzieci, młodzieży defaworyzowanej).
Jako jedna z największych niepublicznych uczelni w Polsce, AHE oferuje studia na 20 kierunkach i oferuje szeroki wybór specjalności, ponad 100 kursów oraz 5 kierunków w języku angielskim. Program studiów i kursów jest stale dostosowywany do potrzeb rynku pracy.
Strona internetowa organizacji: www.ahe.lodz.pl
Więcej informacji o projekcie i jego rezultatach: https://www.ahe.lodz.pl/dzialalnosc-naukowa/bpe/projekty-miedzynarodowe/e365