NeotalentWay_więcej

NeoTalentWay
eva-93
„Neotalentway jest firmą, która powstała na początku 2018 roku, aby odpowiedzieć na potrzeby w zakresie dostępności wysokiej jakości szkoleń. Od początku istnienia Neotalentway został utworzony przez zespół ludzi bardzo zaangażowanych w rozwój osobisty i jakość nauczania. Przykładem tego jest zdolność Neotalentway do internacjonalizacji. Kilka miesięcy po jego utworzeniu firmy Neotalentway uczestniczył już w międzynarodowych projektach szkoleniowych we współpracy z firmami z całej Europy, z takich krajów jak Polska, Bułgaria, Łotwa, Włochy, Turcja. Jesteśmy ekspertami w dziedzinie szkoleń, opracowujemy własne i zewnętrzne treści, plany szkoleń i projekty szkoleniowe zarówno w kraju, jak i za granicą. Nasz zespół to zarówno kadra zarządzająca projektami, jak i kadra dydaktyczna i metodyczna, dzięki czemu jesteśmy w stanie zdefiniować programy szkoleniowe w oparciu o potrzeby grupy docelowej i rynku.
Neotalentway oferuje głównie:
– Doradztwo szkoleniowe: Neotalentway oferuje możliwości rozwoju osobistego i zawodowego wszystkim ludziom, zarówno pracującym, jak i bezrobotnym. Jesteśmy ekspertami w dziedzinie szkoleń i cenimy sobie przede wszystkim satysfakcję naszych studentów i staramy się, aby nasze działania szkoleniowe zaczynały się od jakości. Główne cele naszej pracy to:
– Aktualna treść kursów
– Treść dostosowana do odbiorców, którzy ją otrzymają
– Zorientowane na praktykę
– Okresowa ewaluacja
Doradztwo edukacyjne: W Neotalentway mocno wierzymy w jakość nauczania i wiemy, że nauczyciele muszą być stale szkoleni, aby lepiej dotrzeć do uczniów. Dlatego też nasz zespół nauczycieli posiada specjalistów metodycznych, odpowiedzialnych za wdrażanie nowych metod kształcenia.
W Neotalentway wiemy, że szkoła i rodzina muszą iść ze sobą w parze w sposób sprzyjający integralnemu rozwojowi dziecka.
W tym celu oferujemy warsztaty edukacyjne dla rodziców na tematy:
– Rozwój psychologiczny dziecka
– Zachowanie dziecka
– Wskazówki dotyczące kariery zawodowej
– Rozwój społeczny i emocjonalny dziecka
– Zarządzanie emocjonalne
Neotalentway od początku swojej działalności mocno zaangażował się w europejski obszar projektów europejskich. Od września 2018 roku prowadzimy 2 projekty unijne.
Strona internetowa organizacji: https://neotalentway.com/
Więcej informacji o projekcie i jego rezultatach: https://neotalentway.com/e365-entrepreneurship-in-365-days/