iED_więcej

The Institute of Entrepreneurship Development
iED
Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości jest organizacją badawczą założoną w 2005 roku w Grecji, nastawioną na promocję przedsiębiorczości. Główną działalnością organizacji jest realizacja projektów w ramach europejskich programów, takich jak HORIZON 2020 i ERASMUS+.
W naszej firmie przedsiębiorczość jest uznawana za kluczowy czynnik rozwoju i spójności społeczeństw. Misja jest prosta. Instytucja stawia sobie za cel:
– Promowanie innowacyjności
– Wzmocnienie ducha przedsiębiorczości
– Promowanie kultury przedsiębiorczości
– Zwiększanie efektywności i odpowiedzialności przedsiębiorstw
Aby promować przedsiębiorczość w każdy sposób, IED prowadzi badania i zapewnia innowacyjne, dostosowane do potrzeb, realistyczne rozwiązania, które wspierają przedsiębiorczość i zatrudnienie. IED inwestuje w innowacje i dostarcza realnych rozwiązań dla potrzeb związanych z przedsiębiorczością.
Dzięki udanej realizacji wielu projektów UE, instytucja ta jest w stanie zbliżyć się o krok do celu, jakim jest stanie się centrum doskonałości w dziedzinie przedsiębiorczości w całej Europie.
Strona internetowa organizacji: https://ied.eu/
Więcej informacji o projekcie i jego rezultatach: https://ied.eu/project-updates/developing-entrepreneurial-skills-with-e365/