EVA-93_ więcej

Centrum Kształcenia „EVA-93”
eva-93
Jako Centrum Kształcenia Dorosłych z ogromnym doświadczeniem (ponad 25 000 dorosłych uczniów od 1996 roku), czerpiemy przyjemność i dumę z tego, że nasi uczniowie rozwijają nowe umiejętności, poszerzają swoją wiedzę lub uczą się przedmiotu dla czystej przyjemności.
Obszary działania Centrum Kształcenia „EVA-93” to formalne, nieformalne i pozaformalne kształcenie dorosłych. Robimy wszystko, aby oferować szkolenia, które nasi partnerzy i stażyści uznają za wartościowe dla ich dalszego rozwoju osobistego.
Pracujemy z różnymi typami uczniów: nasi dorośli słuchacze w większości są zatrudnieni, mamy także umowy z ponad 200 organizacjami na wewnętrzne programy szkoleniowe w zakresie niebezpiecznych maszyn, bezpieczeństwa pożarowego, elektrycznego, pracy i bezpieczeństwa cywilnego, a także zapewniamy szeroki zakres warsztatów dla publicznych i prywatnych organizacji non-profit.
Pracujemy również z osobami bezrobotnymi i osobami znajdującymi się w niekorzystnej sytuacji ekonomicznej i społecznej, a naszym celem jest promowanie rozwoju osobistego uczącego się poprzez wzmacnianie relacji kooperacyjnych.
Prowadzimy aktywną współpracę w całej społeczności w celu wprowadzenia pozytywnych zmian i podkreślenia znaczenia procesu kształcenia i z tego powodu aktywnie uczestniczymy w krajowych i europejskich inicjatywach, takich jak Nordplus Adults i Erasmus+.
Jednym z najważniejszych zadań kadry nauczycielskiej jest dbanie o to, aby uczący się nie stracili wiary w siebie, a w przypadku uczniów, których pewność siebie jest zachwiana, kadra dydaktyczna centrum edukacyjnego pomaga przywrócić im wiarę w siebie.
Jak wiadomo, informacja zwrotna jest ważna dla udanej współpracy – pokazuje, jak uczący się zrozumiał treść programu nauczania.Dlatego też kontynuujemy współpracę z byłymi uczniami, zapraszając ich do naszego Centrum Nauczania „EVA-93”, aby podzielili się swoimi doświadczeniami z obecnymi uczniami oraz organizując wyjazdy studyjne do miejsc pracy byłych uczniów. Strona internetowa organizacji: https://www.eva93.lv/
Więcej informacji o projekcie i jego rezultatach: https://www.eva93.lv/es-projekti/e-365-projekti