Beti_więcej

Baltic Education Technology Institute
Beti
Firma BETI została założona w 2003 roku przez zespół specjalistów, którzy od ponad 18 lat zajmują się technologiami teleinformatycznymi i edukacyjnymi. Podczas realizacji różnych działań w sektorach szkolnictwa wyższego i kształcenia zawodowego zgromadzono bogate doświadczenie, wiedzę i umiejętności w zakresie szkoleń doskonalących z wykorzystaniem ICT, metodologii kształcenia na odległość, technologii nauczania, produkcji multimedialnej, rozwoju aplikacji internetowych itp.
Zespół aktywnie uczestniczył w krajowych i europejskich inicjatywach, a mianowicie: Framework, Eureka, Socrates, Leonardo da Vinci, Phare, UNESCO i innych.
Cele
– Stosowanie działań naukowych, metodologicznych i praktycznych w celu zachęcania do szkoleń i nauki opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych w celu wsparcia sprawnego rozwoju edukacyjnego, społecznego i gospodarczego.
– Dążenie do stworzenia demokratycznych, szeroko dostępnych i samowystarczalnych warunków kształcenia dla wszystkich obywateli przy jednoczesnym wdrażaniu paradygmatu uczenia się przez całe życie, rozwijaniu inicjatyw w zakresie kształcenia na odległość oraz tworzeniu systemów informacyjnych w zakresie szkoleń, doradztwa i poradnictwa.
– Wspieranie informatycznego zarządzania projektami i procesami, we współpracy z organizacjami i osobami fizycznymi, które dążą do zapewnienia skuteczności i jakości realizowanych działań i świadczonych usług.
Strona internetowa organizacji: http://beti.lt/
Więcej informacji o projekcie i jego rezultatach: https://beti.lt/lt/verslumo-igudziu-ugdymas-su-e365/