About the project_PL

O projekcie
Projekt E365 opracowany został w odpowiedzi na potrzebę rozwoju kompetencji w zakresie przedsiębiorczości.
Partnerzy przewidywali, że projekt będzie miał pozytywny wpływ na kulturę przedsiębiorczości w Unii Europejskiej oraz przyczyni się do wzrostu innowacyjności i tworzenia miejsc pracy.
Projekt E365 miał na celu przede wszystkim wsparcie dorosłych w zdobywaniu nowych umiejętności, takich jak:
krytyczne myślenie, kreatywność, inicjatywa, zdolność do samooceny oraz innych umiejętności związanych z przedsiębiorczością. Grupami docelowymi byli trenerzy i edukatorzy oraz osoby dorosłe zagrożone utratą pracy i/lub ze środowisk defaworyzowanych.
W ramach projektu opracowana została platforma z kursem on-line. Kurs skierowany był do osób dorosłych, które mogły rozwinąć swoje kompetencje w zakresie przedsiębiorczości. Kurs opracowywany został w dwóch etapach:
  • „Tygodniowe inspiracje”
    Ten etap miał na celu zapewnienie dorosłym uczącym się nowych możliwości samodzielnego uczenia się. Opracowane zostały 52 tematy tygodniowe, które pomagają zdobywać wiedzę z zakresu przedsiębiorczości.
  • „E365 – codzienne wyzwania”
    Uczestnicy kursu otrzymali 208 codziennych wyzwań, w formie praktycznych zadań.
Zostały opracowane 52 zasoby szkoleniowe (jeden na każdy tydzień w roku), a także 208 wyzwania do przećwiczenia i przetestowania kompetencji w zakresie przedsiębiorczości. Ponadto, udostępnionych została 12 opisów case study dotyczących sukcesów biznesowych. Całość szkolenia dostępna jest na platformie cyfrowej kompatybilnej z telefonem komórkowym.
Kurs opiera się na zasadzie samodzielnej nauki i umożliwia uczestnikowi naukę w dowolnym miejscu i czasie. Z kolei trenerzy mogą łatwo dodawać i zmieniać zawartość platformy. Partnerzy projektu spodziewają się szerokiego wpływu projektu na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym, zarówno w krótkim, jak i dłuższym horyzoncie czasowym.”
cool image