About the project_PL

O projekcie
Projekt E365 opracowany został w odpowiedzi na potrzebę rozwoju kompetencji w zakresie przedsiębiorczości.
Partnerzy przewidują, że projekt będzie miał pozytywny wpływ na kulturę przedsiębiorczości w Unii Europejskiej oraz przyczyni się do wzrostu innowacyności i tworzenia miejsc pracy.
Projekt E365 ma na celu przede wszystkim wsparcie dorosłych w zdobywaniu nowych umiejętności, takich jak:
krytyczne myślenie, kreatywność, inicjatywa, zdolność do samooceny oraz innych umiejętności związanych z przedsiębiorczością. Grupami docelowymi są trenerzy i edukatorzy oraz osoby dorosłe zagrożone utratą pracy i/lub ze środowisk defaworyzowanych.
W ramach projektu opracowana zostanie platforma z kursem on-line. Kurs skierowany będzie do osób dorosłych, które będą mogły rozwinąć swoje kompetencje w zakresie przedsiębiorczości. Kurs będzie opracowywany w dwóch etapach:
  • “Tygodniowe inspiracje”
    Ten etap ma na celu zapewnienie dorosłym uczącym się nowych możliwości samodzielnego uczenia się. Opracowane zostaną 52 tematy tygodniowe, które pomogą zdobywać wiedzę z zakresu przedsiębiorczości.
  • “E365 – codzienne wyzwania”
    Uczestnicy kursu otrzymają 208 codziennych wyzwań, w formie praktycznych zadań.
Zostaną opracowane 52 zasoby szkoleniowe (jeden na każdy tydzień w roku), a także 208 wyzwań do przećwiczenia i przetestowania kompetencji w zakresie przedsiębiorczości. Ponadto, udostępnionych zostanie 12 opisów case study dotyczących sukcesów biznesowych. Całość szkolenia dostępna będzie na platformie cyfrowej kompatybilnej z telefonem komórkowym.
Kurs opiera się na zasadzie samodzielnej nauki i umożliwia uczestnikowi naukę w dowolnym miejscu i czasie. Z kolei trenerzy mogą łatwo dodawać i zmieniać zawartość platformy. Partnerzy projektu spodziewają się szerokiego wpływu projektu na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym, zarówno w krótkim, jak i dłuższym horyzoncie czasowym.
cool image