Tematyka

 • Cofnij się i oceń

  Patrzenie na biznes i procesy biznesowe z innej perspektywy. Znaczenie planowania przyszłych przychodów i kosztów biznesu. Opis elementów, które mają być kontrolowane i monitorowane.

   Czego możesz się nauczyć?

  - Jak wybrać elementy, które mają być kontrolowane;

  - Jak zaplanować przyszłe przychody i koszty działalności;

  - Jak zarządzać zasobami i planować.

   Kompetencje:

  - Wizja;

  - Mobilizowanie zasobów.

  • Priorytety

   Delegowanie zadań jako szansa na nowe możliwości i nowe sposoby działania.  Zróżnicowanie zadań - zadania ważne i pilne.

    Czego możesz się nauczyć?

   - Jak delegować;

   - Kiedy konieczne jest delegowanie;

   - Jak odróżnić zadania ważne od pilnych;

   - Odpowiedzialność za decyzje i ich konsekwencje.

    Kompetencje:

   - Dostrzeganie okazji;

   - Wizja;

   - Docenianie pomysłów;

   - Etyczne i zrównoważone myślenie ;

   - Samoświadomość i samodzielność;

   - Motywacja i wytrwałość;

   - Mobilizowanie innych;

   - Podejmowanie inicjatywy;

   - Radzenie sobie z niepewnością i ryzykiem.


   • Faza testów

    Nie musisz dostrzegać możliwości, ale tworzyć swoje własne - to jest przewaga konkurencyjna. Test, który daje Ci inny pogląd na produkt i na otaczającą Cię rzeczywistość w środowisku pracy lub z klientami. Przykłady złego wyczucia czasu. Testowanie produktu, testowanie z użytkownikami i dostosowywanie produktu.

    Czego możesz się nauczyć?

    - Jak znaleźć właściwych użytkowników testowych;

    - Jak korzystać z różnych testów;

    - Jak udoskonalić swój produkt;

    - Jak być przygotowanym na trudności, które mogą pojawić się podczas fazy testowania;

    - Jak wybrać właściwą metodologię badań.

     Kompetencje:

    - Motywacja i wytrwałość;

    - Planowanie i zarządzanie;

    - Mobilizowanie zasobów;

    - Wycenianie pomysłów;

    - Wizja;

    - Kreatywność;

    - Dostrzeganie możliwości.


    • Kwestia nastawienia

     Dylematy przedsiębiorcy. Jaki jest wpływ działań przedsiębiorczych na grupę docelową, rynek, społeczeństwo i środowisko? Jak są zrównoważone długoterminowe cele społeczne, kulturowe i gospodarcze?

      Czego możesz się nauczyć?

     - Jak być przygotowanym na kwestie etyczne, które mogą pojawić się podczas rozpoczynania/ prowadzenia działalności gospodarczej;- Jak badać obiektywną perspektywę przezwyciężania sytuacji krytycznych.

      Kompetencje:

     - Etyczne i zrównoważone myślenie;

     - Samoświadomość i samodzielność.


     • Stres

      Wszystko na temat stresu.  Sposoby pokonywania stresu.

       Czego możesz się nauczyć?

      - Pozytywne i negatywne aspekty stresu;

      - Jak przezwyciężać stres;

      - Jak pozostać odpornym na stres;

      - Jak dostosować się do nieprzewidzianych zmian;

      - Jak radzić sobie z szybko zmieniającymi się sytuacjami.

       Kompetencje:

      - Uczenie się poprzez doświadczenie;

      - Radzenie sobie z niepewnością i ryzykiem;

      - Planowanie i zarządzanie;

      - Motywacja i wytrwałość;

      - Samoświadomość i samodzielność;

      - Docenianie pomysłów;.


      • Bądź odporny!

       Wskazówki dotyczące podnoszenia poziomu poczucia własnej wartości, przygotowania do realiów życia, studia przypadków: odrzucenie, brak koncentracji, powolny postęp.

        Czego możesz się nauczyć?

       - Jak radzić sobie z niepowodzeniami;

       - Jak brak skupienia wpływa na zdolność do działania;

       - Jak wzmocnić umiejętność radzenia sobie z niepowodzeniami;

       - Jak czerpać motywację z niepowodzeń;

       - Jak dostosować się do nieprzewidzianych sytuacji, niepowodzeń, powolnych postępów;

       - Jak radzić sobie z niepewnością.

        Kompetencje:

       - Samoświadomość i samodzielność;

       - Motywacja i wytrwałość;

       - Planowanie i zarządzanie;

       - Radzenie sobie z niepewnością, dwuznacznością i ryzykiem;

       - Uczenie się poprzez doświadczenie.


       • Wszechstronność

        Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami. Zdolność do wpływania na przebieg zdarzeń pomimo niepewności, niepowodzeń i chwilowych awarii. Przekształcanie błędów i niepowodzeń w doświadczenie uczenia się.
        Czego możesz się nauczyć?
        - Jak zamienić negatywne doświadczenia na nowy, pozytywny początek;
        - Jak radzić sobie z niepowodzeniami;
        - Jak pokonywać porażki;
        - Jak zamienić negatywne doświadczenia na nowy, pozytywny start;
        - Jak zamienić błędy i porażki w doświadczenie uczenia się.

        Kompetencje:
        - Kreatywność;
        - Wizja;
        - Wartościowanie pomysłów;
        - Samoświadomość i samodzielność;
        - Mobilizowanie zasobów;
        - Podejmowanie inicjatywy.


        • Rozwiązywanie problemów

         Proces rozwiązywania problemów. Techniki rozwiązywania problemów. Przekształcanie problemu w działanie. Generowanie pomysłów na rozwiązanie problemu. Zasada 80/20.
          
         Czego możesz się nauczyć?
         - Jak traktować problemy jako wyzwania;
         - W jaki sposób techniki rozwiązywania problemów mogą pomóc;
         - Jak sprawić, by proces rozwiązywania problemów był skuteczny;
         - Jak rozwiązywać problemy z życia codziennego;
         - Od czego zacząć rozwiązywanie problemów;
         - Jak przekształcić problem w działanie.

         Kompetencje:
         - dostrzeganie możliwości;
         - Kreatywność;
         - Wizja;
         - Motywacja i wytrwałość;
         - Umiejętności finansowe i ekonomiczne;
         - Planowanie i zarządzanie;
         - Radzenie sobie z niepewnością, dwuznacznością i ryzykiem;
         - Uczenie się poprzez doświadczenie.

         • Zarządzanie zmianą

          Zmiany jako wartość i szansa. Otwartość na zmiany. Przezwyciężanie oporu społeczeństwa wobec zmian.

          Czego możesz się nauczyć?
          - Jak przygotować, wyposażyć i wesprzeć jednostki, by z powodzeniem wprowadziły zmiany;
          - Jak nauczyć się otwartości na zmiany;
          - Jak nauczyć się postrzegać zmianę jako szansę;
          - Jak stworzyć siłę, entuzjazm i energię, które pomogą przezwyciężyć opór społeczeństwa wobec zmian.

          Kompetencje:
          - Uczenie się poprzez doświadczenie;
          - Jak radzić sobie z niepewnością, dwuznacznością i ryzykiem;
          - Planowanie i zarządzanie;
          - Podejmowanie inicjatywy;
          - Motywacja i wytrwałość;
          - Samoświadomość i samodzielność;
          - Wizja;
          - Dostrzeganie możliwości.


          • Wszystko o czasie i złodziejach czasu

           Porady dotyczące planowania czasu. Złodzieje czasu. Nowe sposoby na skuteczne planowanie czasu. Konsekwencje niewłaściwego zarządzania czasem i wpływ, jaki wywiera on na działania przedsiębiorcze.

           Czego możesz się nauczyć?
           - Gdzie czas znika;
           - Jak rozpoznać potrzeby i wyzwania związane z planowaniem czasu, które muszą zostać spełnione;
           - Jak pomyślnie zaplanować czas.

           Kompetencje:
           - Dostrzeganie możliwości;
           - Etyczne i zrównoważone myślenie;
           - Samoświadomość i samodzielność;
           - Motywacja i wytrwałość;
           - Podejmowanie inicjatywy;
           - Planowanie i zarządzanie;
           - Radzenie sobie z niepewnością, dwuznacznością i ryzykiem;
           - Uczenie się poprzez doświadczenie.

           • Czy przedsiębiorcy mają święta?

            Problem równowagi między pracą a życiem prywatnym, przed którym stoją przedsiębiorcy. Rozwiązania w zakresie planowania urlopów i równowagi między pracą a życiem prywatnym. Problemy, które mogą pojawić się w związku z brakiem równowi między pracą a życiem prywatnym.

            Czego możesz się nauczyć?
            - Jak zrównoważyć interesy zawodowe i życiowe, aby zapobiec wypaleniu;
            - Jakie problemy mogą pojawić się w związku z równowagą między pracą a życiem prywatnym;
            Kompetencje:
            - Kreatywność;
            - Mobilizowanie innych;
            - Planowanie i zarządzanie;
            - Radzenie sobie z niepewnością, dwuznacznością i ryzykiem;
            - Praca z innymi.


            • Strona 365 z 365

             Nareszcie zamykamy tę książkę, rok pełen lekcji i wyzwań. Co zostało osiągnięte w zakresie 15 kompetencji, ujętych w ramach 52 tematów?


             Czego możesz się nauczyć?
             -Jakie 15 kompetencji w ramach 52 tematów tygodniowych mogliście osiągnąć oraz jaki jest ich związek z tematyką związaną z przedsiębiorczością;
             - Po co kontynuować samokształcenie i uczenie się przez całe życie;
             - Po co uczyć się zarówno z sukcesów, jak i porażek doświadczanych podczas doświadczania 52 tematów tygodniowych w projekcie

             Kompetencje:
             - Uczenie się poprzez doświadczenie;
             - Motywacja i wytrwałość;
             - Samoświadomość i samowystarczalność;
             - Wizja.