Tēmu izklāsts

 • Apstājies un atskaties

  Uzņēmējdarbības un biznesa procesu analīze no cita skatu punkta. Nākotnes ienākumu un uzņēmējdarbības izmaksu plānošanas nozīme. Ko pārbaudīt un izvērtēt līdzšinējā darbībā?

   

  Kas tiks apgūts?

  • Kā izvēlēties, ko izvērtēt;

  • Kā plānot nākotnes ienākumus un uzņēmējdarbības izmaksas;

  • Kā pārvaldīt resursus un plānus.

   

  Ietvertās kompetences:

  • Vīzija;

  • Resursu mobilizēšana.

  • Prioritātes

   Uzdevumu deleģēšana kā jaunu iespēju un jaunu rīcības algoritmu izveide. Uzdevumu diferenciācija - svarīgi uzdevumi un neatliekami uzdevumi.

    

   Kas tiks apgūts?

   • Kā deleģēt;

   • Kad nepieciešams deleģēt;

   • Kā atšķirt svarīgus uzdevumus no steidzamiem;

   • Atbildība par lēmumiem un sekām.

    

   Ietvertās kompetences:

   • Iespēju saskatīšana;

   • Vīzija;

   • Ideju attīstīšana;

   • Ētiska un ilgtspējīga domāšana;

   • Pašapziņa un pašefektivitāte;

   • Motivācija un neatlaidība;

   • Citu mobilizēšana;

   • Iniciatīvas uzņemšanās;

   • Spēja tikt galā ar nenoteiktību, neskaidrību un risku.

   • Testēšana

    Dažreiz nav nepieciešams pamanīt iespējas, bet iespējas jārada pašam. Piemēri.  Produkta testēšana, lietotāju pārbaude un produkta uzlabošana.

     

    Kas tiks apgūts?

    • Kā atrast pareizos testa lietotājus;

    • Kā izmantot dažādus testus;

    • Kā uzlabot savu produktu;

    • Kā sagatavoties grūtībām, kas var rasties testēšanas posmā;

    • Kā izvēlēties pareizo pētījumu metodiku.

     

    Ietvertās kompetences:

    • Motivācija un neatlaidība;

    • Plānošana un vadība;

    • Resursu mobilizēšana;

    • Ideju vērtēšana;

    • Vīzija;

    • Radošums;

    • Iespēju saskatīšana.

    • Attieksmei ir nozīme

     Dilemmas scenāriji. Kāda ir uzņēmējdarbības ietekme uz sabiedrību, mērķa grupu un vidi? Cik ilgtspējīgi ir ilgtermiņa sociālie, kultūras un ekonomiskie mērķi?

      

     Kas tiks apgūts?

     • Kā sagatavoties ētiskiem apsvērumiem, kas var rasties, uzsākot / vadot savu biznesu;

     • Kā pārbaudīt mērķa atbilstību, lai pārvarētu kritiskās situācijas.

      

     Ietvertās kompetences:

     • Ētiska un ilgtspējīga domāšana;

     • Pašapziņa un pašefektivitāte.

     • Stress

      Viss par stresu. Stresa iedalījums. Veidi, kā pārvarēt stresu.

       

      Kas tiks apgūts?

      • Stresa pozitīvie un negatīvie aspekti;

      • Kā pārvarēt stresu;

      • Kā saglabāt izturību saspringtās situācijās;

      • Kā pielāgoties neparedzētām izmaiņām;

      • Kā pielāgoties mainīgās situācijās.

       

      Ietvertās kompetences:

      • Mācīšanās, izmantojot pieredzi;

      • Spēja tikt galā ar nenoteiktību, neskaidrību un risku;

      • Plānošana un vadība;

      • Motivācija un neatlaidība;

      • Pašapziņa un pašefektivitāte;

      • Ideju attīstīšana;


      • Izturība

       Padomi par pašvērtējuma līmeņa paaugstināšanu, sagatavošanos dzīves realitātei, gadījumu izpēte: noraidījumi, uzmanības trūkums, lēns progress.

        

       Kas tiks apgūts?

       • Kā rīkoties ar noraidījumiem;

       • Kā uzmanības trūkums ietekmē spēju strādāt;

       • Kā stiprināt prasmi rīkoties, saskaroties ar noraidījumu;

       • Kā iegūt motivāciju no noraidījumiem;

       • Kā pielāgoties neparedzētām situācijām, neveiksmēm, lēnam progresam;

       • Kā tikt galā ar nenoteiktību.

        

       Ietvertās kompetences:

       • Pašapziņa un pašefektivitāte;

       • Motivācija un neatlaidība;

       • Plānošana un vadība;

       • Spēja tikt galā ar nenoteiktību, neskaidrību un risku;

       • Mācīšanās, izmantojot pieredzi.

       • Daudzpusība

        Darbs un izaicinājumi. Spēja ietekmēt notikumu gaitu, neskatoties uz nenoteiktību, kļūdam un īslaicīgām neveiksmēm. Kļūdu un neveiksmju pārvēršana mācību pieredzē.

         

        Kas tiks apgūts?

        • Kā negatīvo pieredzi pārvērst pozitīvā jaunā sākumā;

        • Kā tikt galā ar neveiksmēm;

        • Kā pārvarēt neveiksmes;

        • Kā negatīvo pieredzi pārvērst pozitīvā jaunā sākumā;

        • Kā kļūdas un neveiksmes pārvērst mācību pieredzē.

         

         

        Ietvertās kompetences:

        • Radošums;

        • Vīzija;

        • Ideju attīstīšana;

        • Pašapziņa un pašefektivitāte;

        • Resursu mobilizēšana;

        • Iniciatīvas uzņemšanās.

        • Problēmu risinājumi

         Problēmu risināšanas process. Problēmu risināšanas paņēmieni. Problēmas pārvēršana darbībā. Ideju ģenerēšana risinājumam. 80/20 likums.

          

         Kas tiks apgūts?

         • Kā problēmas uztvert kā izaicinājumus;

         • Kā problēmu risināšanas paņēmieni var palīdzēt;

         • Kā efektīvu risināt problēmas;

         • Kā risināt ikdienas dzīves problēmas;

         • Ar ko sākt problēmu risināšanu;

         • Kā problēmu pārvērst darbībā.

          

         Ietvertās kompetences:

         • Iespēju saskatīšana;

         • Radošums;

         • Vīzija;

         • Motivācija un neatlaidība;

         • Finanšu lietpratība;

         • Plānošana un vadība;

         • Spēja tikt galā ar nenoteiktību, neskaidrību un risku;

         • Mācīšanās, izmantojot pieredzi.

         • Pārmaiņu vadība

          Pārmaiņas kā vērtība un iespēja. Atvērtība pārmaiņām. Pārvarēt sabiedrības pretestību pārmaiņām.

           

          Kas tiks apgūts?

          • Kā sagatavot un atbalstīt cilvēkus veiksmīgai pārmaiņu pieņemšanai;

          • Kā iemācīties atvērtību pārmaiņām;

          • Kā iemācīties uztvert pārmaiņas kā iespēju;

          • Kā rast spēku, entuziasmu un enerģiju, kas tik ļoti vajadzīga pārmaiņu procesā.

           

          Ietvertās kompetences:

          • Mācīšanās, izmantojot pieredzi;

          • Spēja tikt galā ar nenoteiktību, neskaidrību un risku;

          • Plānošana un vadība;

          • Iniciatīvas uzņemšanās;

          • Motivācija un neatlaidība;

          • Pašapziņa un pašefektivitāte;

          • Vīzija;

          • Iespēju saskatīšana.

          • Laiks un laika zagļi

           Laika plānošanas padomi. Laika zagļi. Jauni veidi, kā veiksmīgi plānot laiku. Nepiemērotas laika pārvaldības sekas un ietekme, ko tā atstāj uz uzņēmējdarbību.

            

           Kas tiks apgūts?

           • Kur pazūd laiks;

           • Kā noteikt vajadzības un problēmas, kuras saistītas ar laika plānošanu;

           • Kā veiksmīgi plānot laiku.

            

           Ietvertās kompetences:

           • Iespēju saskatīšana;

           • Ētiska un ilgtspējīga domāšana;

           • Pašapziņa un pašefektivitāte;

           • Motivācija un neatlaidība;

           • Iniciatīvas uzņemšanās;

           • Plānošana un vadība;

           • Spēja tikt galā ar nenoteiktību, neskaidrību un risku;

           • Mācīšanās, izmantojot pieredzi.

           • Vai uzņēmēji prot atpūsties?

            Darba un privātās dzīves līdzsvara problēma, ar kuru saskaras uzņēmēji. Brīvdienas, darbs, ģimene  un atpūta. Jautājumi, kas var rasties attiecībā uz darba un privātās dzīves līdzsvaru.

            Kas tiks apgūts?

            • Kā līdzsvarot darba un privātās dzīves jomas, lai novērstu izdegšanu;

            • Kādi jautājumi var rasties attiecībā uz darba un privātās dzīves līdzsvaru;

             

            Ietvertās kompetences:

            • Radošums;

            • Citu mobilizēšana;

            • Plānošana un vadība;

            • Spēja tikt galā ar nenoteiktību, neskaidrību un risku;

            • Sadarbība.

            • Pēdējā no 365 lappusēm

             Noslēgums. Epilogs. Atskats uz paveikto gada griezumā.  Retrospektīvais skats uz 15 kompetencēm, kas ietvertas 52 iknedēļas tēmās, un to saistība ar uzņēmējdarbību. Visi sasniegumi un pūles, kas bija nepieciešamas, lai apgūtu visas 52 nedēļas tēmas.

              

             Kas tiks apgūts?

             • Kādas ir 15 kompetences, kas ietvertas 52 iknedēļas tēmās, un to saistība ar uzņēmējdarbību;

             • Kāpēc turpināt pašizglītību un mūžizglītību;

             • Kāpēc mācīties gan no panākumiem, gan no neveiksmēm, kas piedzīvotas, apgūstot 52 iknedēļas tēmas.

              

             Ietvertās kompetences:

             • Mācīšanās, izmantojot pieredzi;

             • Motivācija un neatlaidība;

             • Pašapziņa un pašefektivitāte;

             • Vīzija.