Tematyka

 • WSPÓŁDZIAŁAJ I WZMACNIAJ

  Ta część koncentruje się na umiejętnościach, które ułatwiają współpracę z innymi ludźmi, pomagają współdziałać w sposób efektywny i z korzyścią dla wszystkich.
  Uczestnik kursu zdobędzie kompetencje, które pomogą mu radzić sobie ze skomplikowanymi wyzwaniami w życiu prywatnym i zawodowym.


  • Samoświadomość

   Samoocena umiejętności - mocne i słabe strony. Odpowiedzialność, inspiracja, pracowitość i zaangażowanie.

   Czego możesz się nauczyć?

   - Jakie są moje umiejętności;

   - Jak mogę pokazać swoje umiejętności;

   - Jakie mam słabe strony;

   - Jakie mam mocne strony.

    Kompetencje:

   - Dostrzeganie możliwości;

   - Etyczne i zrównoważone myślenie;

   - Samoświadomość i samodzielność;

   - Motywacja i wytrwałość;

   - Wykorzystanie zasobów;

   - Podejmowanie inicjatywy;

   - Planowanie i zarządzanie;

   - Uczenie się poprzez doświadczenie.


   • Etykieta i netykieta

    Zwyczajowy kodeks kulturalnego zachowania w społeczeństwie, życiu zawodowym, prywatnym, również online. Wpływa konkretnych zachowań na prowadzenie działalności gospodarczej. Współpraca online.

    Czego możesz się nauczyć?

    - Jakie są podstawowe zasady etykiety;

    - Jakie są podstawowe zasady netykiety;

    - Jak i czego można się nauczyć od innych;

    - Jak nie popełniać błędów i zachowywać się poprawnie zarówno w życiu realnym, jak i wirtualnym.

     Kompetencje:

    - Uczenie się poprzez doświadczenie;

    - Praca z innymi;

    - Etyczne i zrównoważone myślenie.

    • Stereotypy kulturowe

     Kultury i stereotypy - świadomość stereotypów kulturowych.  Wartość stereotypów kulturowych w sensie społecznym, kulturowym i ekonomicznym. Sztuka wymiany doświadczeń międzykulturowych. Tolerancja, różnorodność i jej siła. Uczenie się od innych kultur.

     Czego możesz się nauczyć?

     - Jak unikać stereotypów kulturowych;

     - Jak pracować z różnymi ludźmi;

     - Jak być tolerancyjnym;

     - Czym jest wielokulturowość;

     - Czego można się nauczyć od innych kultur.

      Kompetencje:

     - Uczenie się poprzez doświadczenie;

     - Praca z innymi;

     - Mobilizowanie innych;

     - Docenianie pomysłów.


     • Nie potrzeba słów

      Znaczenie komunikacji niewerbalnej. Rodzaje mowy ciała. Rozumienie sygnałów niewerbalnych. Wywieranie pozytywnego pierwszego wrażenia.

       Czego możesz się nauczyć?

      - Skąd znasz swoją mowę ciała;

      - Jak rozumieć mowę ciała;

      - Jak pokazać pozytywną mowę ciała;

      - Jak wywrzeć pozytywne pierwsze wrażenie.

       Kompetencje:

      - Praca z innymi;

      - Mobilizowanie innych;

      - Motywacja i wytrwałość;

      - Samoświadomość i samodzielność;

      - Kreatywność.


      • Negocjowanie

       Wskazówki dotyczące poprawy komunikacji werbalnej. Język formalny i nieformalny. Asertywna komunikacja. Strategie negocjacyjne.

        Czego możesz się nauczyć?

       - Jak negocjować;

       - Jaka jest różnica między wygraną a przegraną w negocjacjach;

       - Kiedy używać języka formalnego, a kiedy nieformalnego;

       - Jak ćwiczyć umiejętność komunikowania się i wyrażania żądań.

        Kompetencje:

       - Umiejętność dostrzegania możliwości ;

       - Etyczne i zrównoważone myślenie ;

       - Motywacja i wytrwałość;

       - Mobilizowanie zasobów ;

       - Mobilizowanie innych ;

       - Praca z innymi;

       - Uczenie się poprzez doświadczenie.

       • „Prowadź!”

        Umiejętności przywódcze i proces perswazji. Zdolności przywódcy do odniesienia sukcesu w każdej sytuacji. Inspirujące przykłady innych przedsiębiorców.

         Czego możesz się nauczyć?

        - Jak jasno określić swoją misję biznesową;

        - Jak motywować zespół;

        - W jaki sposób lider powinien być przygotowany na to, że może spodziewać się niespodziewanego;

        - Jak nakreślić jasną wizję misji biznesowej.

         Kompetencje:

        - Dostrzeganie możliwości;

        - Wizja;

        - Motywacja i wytrwałość;

        - Mobilizowanie zasobów;

        - Umiejętności finansowe i ekonomiczne;

        - Mobilizowanie innych;

        - Podejmowanie inicjatywy;

        - Planowanie i zarządzanie;

        - Radzenie sobie z niepewnością i ryzykiem.

        • „Komunikujmy się!”

         Istota kanałów komunikacyjnych. Cenne przykłady, konkretne narzędzia, dostępne dla każdego. Umiejętności komunikacyjne, takie jak relacje między inwestorami, klientami, członkami zespołu i ich dopasowanie do kanałów komunikacyjnych: kontakt osobisty, Skype, Facebook, Whatsapp, itd.

          Czego możesz się nauczyć?

         - Jak sprawdzić swoje umiejętności komunikacyjne;

         - Jak doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne;

         - Jak badać różne narzędzia komunikacji;

         - Jak wybrać odpowiednie narzędzia komunikacji.

          Kompetencje:

         - Uczenie się poprzez doświadczenie;

         - Praca z innymi.

         • Zasoby ludzkie

          Analiza kluczowych kwestii i aspektów, które należy uwzględnić podczas rekrutacji. Podejścia w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi (podejścia miękkie i twarde).  Profil kandydatów potrzebnych w Twojej firmie. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych.

           Czego możesz się nauczyć?

          - Jak zdefiniować potrzeby przedsiębiorcy w zakresie rekrutacji;

          - Jak być przygotowanym na rekrutację;

          - Jakie umiejętności są niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji;

          - Jak przyciągnąć profesjonalistów do przedsiębiorstwa podczas rekrutacji.

           Kompetencje:

          - Praca z innymi;

          - Radzenie sobie z niepewnością i ryzykiem;

          - Planowanie i zarządzanie;

          - Wizja.

          • Praca zespołowa

           Zwiększanie wartości zespołu. Rola współpracy, wiarygodności i zdolności adaptacyjnych. Inspirujące propozycje dotyczące pracy zespołowej.

            Czego możesz się nauczyć?

           - Jak być częścią zespołu;

           - Jak analizować sposób myślenia o pracy zespołowej;

           - Jak budować relacje między przedsiębiorcą a członkami zespołu;

            Kompetencje:

           - Praca z innymi;

           - Motywowanie innych.

           • Asertywność

            Wszystko, co powinieneś wiedzieć o asertywności jako części swojego osobistego rozwoju. Korzyści z kompleksowego podejścia i wiedzy na temat efektywnego przedstawiania naszych pomysłów. Wskazówki i przykłady.

             Czego możesz się nauczyć?

            - Dlaczego asertywność jest tak ważna;

            - Jak możesz wykorzystać asertywność;

            - Korzyści płynące z postawy refleksyjnej;

            - Wartość pomysłów i ich konsekwencje.

            - Jak poprawić swoją zdolność do pracy z innymi ludźmi, rozwiązywania konfliktów i osiągania wspólnych celów.

             Kompetencje:

            - Praca z innymi ludźmi;

            - Motywowanie innych;

            - Etyczne i zrównoważone myślenie;

            - Wartościowanie pomysłów.

            • Zabierz głos

             Różne techniki usprawniające komunikację i wygłaszanie atrakcyjnych przemówień. Techniki wystąpień publicznych.

              Czego możesz się nauczyć?

             - Jak przyciągnąć i utrzymać uwagę słuchaczy;

             - Jak doskonalić techniki wystąpień publicznych;

             - Jak radzić sobie z lękiem i produktywnie go wykorzystywać;

             - Jak stać się inspirującym mówcą publicznym;

             - Jak analizować dyskusję z publicznością i uzyskać informację zwrotną.

              Kompetencje:

             - Samoświadomość i samodzielność;

             - Motywacja i wytrwałość.

             • Dlaczego miejsce pracy jest tak ważne dla osiągnięcia sukcesu

              Zróżnicowanie i znaczenie środowiska pracy. Dokładne kalkulacje wskazujące na znaczenie wyboru środowiska pracy, znaczenie planowania i budżetowania. Czego możesz się nauczyć? - Jak opracować plany z uwzględnieniem kosztów wynajmu/zakupu; - Jak korzystać z różnych wskazówek dotyczących planowania w celu zdefiniowania kosztów wynajmu lub zakupu; - Jak analizować pozytywne i negatywne skutki różnych rodzajów przestrzeni do pracy. Kompetencje: - Wizja; - Planowanie i zarządzanie; - Praca z innymi.


              • Bezpieczeństwo to podstawa!

               Przykłady, podstawowe informacje na temat bezpieczeństwa w miejscu pracy, a także bezpieczeństwo danych osobowych. Zmniejszenie ryzyka związanego z bezpieczeństwem danych i wypadkami przy pracy już na wczesnym etapie.

                Czego możesz się nauczyć?

               - Jakiego rodzaju sprawy związane z bezpieczeństwem muszą być przestrzegane we wszystkich przedsiębiorstwach;

               - Dlaczego sprawy bezpieczeństwa muszą być przestrzegane we wszystkich przedsiębiorstwach;

               - Dlaczego należy redukować zagrożenia związane z bezpieczeństwem danych i wypadkami przy pracy już we wczesnych stadiach;

               - Jak dotrzeć do lokalnych instytucji, które zajmują się sprawami bezpieczeństwa.

                Kompetencje:

               - Etyczne i zrównoważone myślenie;

               - Samoświadomość i samowystarczalność;

               - Mobilizowanie zasobów;

               - Radzenie sobie z niepewnością i ryzykiem;

               - Praca z innymi.

               • Konflikty interpersonalne

                Konflikty interpersonalne. Rodzaje konfliktów interpersonalnych. Konflikty jako konsekwencje twoich decyzji. 

                 Czego możesz się nauczyć?

                - Co to jest konfrontacja interpersonalna;

                - Jak rozwiązywać konflikty;

                - Jakich umiejętności muszę się nauczyć, by rozwiązywać konflikty;

                - Jak radzić sobie z konsekwencjami podjętych decyzji.

                 Kompetencje:

                - Radzenie sobie z niepewnością i ryzykiem ;

                - Planowanie i zarządzanie ;

                - Podejmowanie inicjatywy ;

                - Motywacja i wytrwałość;

                - Samoświadomość i samodzielność;

                - Etyczne i zrównoważone myślenie;

                - Docenianie pomysłów;

                - Wizja;

                - Kreatywność.


                • Relacje w firmie

                 Wspieranie działań w zakresie współpracy w organizacji, zwiększanie poczucia przynależności. Pozytywny wpływ na współpracę z innymi i wskazówki, jak poprawić współpracę.

                  Czego możesz się nauczyć?

                 - jak poprawić współpracę w firmie, stosując kilka innowacyjnych rozwiązań;

                 - jak lepiej rozumieć pracowników.

                  Kompetencje:

                 - Kreatywność;

                 - Wizja;

                 - Praca z innymi.