Tematyka

 • Samoświadomość

  Samoocena umiejętności - mocne i słabe strony. Odpowiedzialność, inspiracja, pracowitość i zaangażowanie.

  Czego możesz się nauczyć?

  - Jakie są moje umiejętności;

  - Jak mogę pokazać swoje umiejętności;

  - Jakie mam słabe strony;

  - Jakie mam mocne strony.

   Kompetencje:

  - Dostrzeganie możliwości;

  - Etyczne i zrównoważone myślenie;

  - Samoświadomość i samodzielność;

  - Motywacja i wytrwałość;

  - Wykorzystanie zasobów;

  - Podejmowanie inicjatywy;

  - Planowanie i zarządzanie;

  - Uczenie się poprzez doświadczenie.


  • Etykieta i netykieta

   Zwyczajowy kodeks kulturalnego zachowania w społeczeństwie, życiu zawodowym, prywatnym, również online. Wpływa konkretnych zachowań na prowadzenie działalności gospodarczej. Współpraca online.

   Czego możesz się nauczyć?

   - Jakie są podstawowe zasady etykiety;

   - Jakie są podstawowe zasady netykiety;

   - Jak i czego można się nauczyć od innych;

   - Jak nie popełniać błędów i zachowywać się poprawnie zarówno w życiu realnym, jak i wirtualnym.

    Kompetencje:

   - Uczenie się poprzez doświadczenie;

   - Praca z innymi;

   - Etyczne i zrównoważone myślenie.

   • Stereotypy kulturowe

    Kultury i stereotypy - świadomość stereotypów kulturowych.  Wartość stereotypów kulturowych w sensie społecznym, kulturowym i ekonomicznym. Sztuka wymiany doświadczeń międzykulturowych. Tolerancja, różnorodność i jej siła. Uczenie się od innych kultur.

    Czego możesz się nauczyć?

    - Jak unikać stereotypów kulturowych;

    - Jak pracować z różnymi ludźmi;

    - Jak być tolerancyjnym;

    - Czym jest wielokulturowość;

    - Czego można się nauczyć od innych kultur.

     Kompetencje:

    - Uczenie się poprzez doświadczenie;

    - Praca z innymi;

    - Mobilizowanie innych;

    - Docenianie pomysłów.


    • Nie potrzeba słów

     Znaczenie komunikacji niewerbalnej. Rodzaje mowy ciała. Rozumienie sygnałów niewerbalnych. Wywieranie pozytywnego pierwszego wrażenia.

      Czego możesz się nauczyć?

     - Skąd znasz swoją mowę ciała;

     - Jak rozumieć mowę ciała;

     - Jak pokazać pozytywną mowę ciała;

     - Jak wywrzeć pozytywne pierwsze wrażenie.

      Kompetencje:

     - Praca z innymi;

     - Mobilizowanie innych;

     - Motywacja i wytrwałość;

     - Samoświadomość i samodzielność;

     - Kreatywność.


     • Negocjowanie

      Wskazówki dotyczące poprawy komunikacji werbalnej. Język formalny i nieformalny. Asertywna komunikacja. Strategie negocjacyjne.

       Czego możesz się nauczyć?

      - Jak negocjować;

      - Jaka jest różnica między wygraną a przegraną w negocjacjach;

      - Kiedy używać języka formalnego, a kiedy nieformalnego;

      - Jak ćwiczyć umiejętność komunikowania się i wyrażania żądań.

       Kompetencje:

      - Umiejętność dostrzegania możliwości ;

      - Etyczne i zrównoważone myślenie ;

      - Motywacja i wytrwałość;

      - Mobilizowanie zasobów ;

      - Mobilizowanie innych ;

      - Praca z innymi;

      - Uczenie się poprzez doświadczenie.

      • „Prowadź!”

       Umiejętności przywódcze i proces perswazji. Zdolności przywódcy do odniesienia sukcesu w każdej sytuacji. Inspirujące przykłady innych przedsiębiorców.

        Czego możesz się nauczyć?

       - Jak jasno określić swoją misję biznesową;

       - Jak motywować zespół;

       - W jaki sposób lider powinien być przygotowany na to, że może spodziewać się niespodziewanego;

       - Jak nakreślić jasną wizję misji biznesowej.

        Kompetencje:

       - Dostrzeganie możliwości;

       - Wizja;

       - Motywacja i wytrwałość;

       - Mobilizowanie zasobów;

       - Umiejętności finansowe i ekonomiczne;

       - Mobilizowanie innych;

       - Podejmowanie inicjatywy;

       - Planowanie i zarządzanie;

       - Radzenie sobie z niepewnością i ryzykiem.

       • „Komunikujmy się!”

        Istota kanałów komunikacyjnych. Cenne przykłady, konkretne narzędzia, dostępne dla każdego. Umiejętności komunikacyjne, takie jak relacje między inwestorami, klientami, członkami zespołu i ich dopasowanie do kanałów komunikacyjnych: kontakt osobisty, Skype, Facebook, Whatsapp, itd.

         Czego możesz się nauczyć?

        - Jak sprawdzić swoje umiejętności komunikacyjne;

        - Jak doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne;

        - Jak badać różne narzędzia komunikacji;

        - Jak wybrać odpowiednie narzędzia komunikacji.

         Kompetencje:

        - Uczenie się poprzez doświadczenie;

        - Praca z innymi.

        • Zasoby ludzkie

         Analiza kluczowych kwestii i aspektów, które należy uwzględnić podczas rekrutacji. Podejścia w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi (podejścia miękkie i twarde).  Profil kandydatów potrzebnych w Twojej firmie. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych.

          Czego możesz się nauczyć?

         - Jak zdefiniować potrzeby przedsiębiorcy w zakresie rekrutacji;

         - Jak być przygotowanym na rekrutację;

         - Jakie umiejętności są niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji;

         - Jak przyciągnąć profesjonalistów do przedsiębiorstwa podczas rekrutacji.

          Kompetencje:

         - Praca z innymi;

         - Radzenie sobie z niepewnością i ryzykiem;

         - Planowanie i zarządzanie;

         - Wizja.

         • Praca zespołowa

          Zwiększanie wartości zespołu. Rola współpracy, wiarygodności i zdolności adaptacyjnych. Inspirujące propozycje dotyczące pracy zespołowej.

           Czego możesz się nauczyć?

          - Jak być częścią zespołu;

          - Jak analizować sposób myślenia o pracy zespołowej;

          - Jak budować relacje między przedsiębiorcą a członkami zespołu;

           Kompetencje:

          - Praca z innymi;

          - Motywowanie innych.

          • Asertywność

           Wszystko, co powinieneś wiedzieć o asertywności jako części swojego osobistego rozwoju. Korzyści z kompleksowego podejścia i wiedzy na temat efektywnego przedstawiania naszych pomysłów. Wskazówki i przykłady.

            Czego możesz się nauczyć?

           - Dlaczego asertywność jest tak ważna;

           - Jak możesz wykorzystać asertywność;

           - Korzyści płynące z postawy refleksyjnej;

           - Wartość pomysłów i ich konsekwencje.

           - Jak poprawić swoją zdolność do pracy z innymi ludźmi, rozwiązywania konfliktów i osiągania wspólnych celów.

            Kompetencje:

           - Praca z innymi ludźmi;

           - Motywowanie innych;

           - Etyczne i zrównoważone myślenie;

           - Wartościowanie pomysłów.

           • Zabierz głos

            Różne techniki usprawniające komunikację i wygłaszanie atrakcyjnych przemówień. Techniki wystąpień publicznych.

             Czego możesz się nauczyć?

            - Jak przyciągnąć i utrzymać uwagę słuchaczy;

            - Jak doskonalić techniki wystąpień publicznych;

            - Jak radzić sobie z lękiem i produktywnie go wykorzystywać;

            - Jak stać się inspirującym mówcą publicznym;

            - Jak analizować dyskusję z publicznością i uzyskać informację zwrotną.

             Kompetencje:

            - Samoświadomość i samodzielność;

            - Motywacja i wytrwałość.

            • Dlaczego miejsce pracy jest tak ważne dla osiągnięcia sukcesu

             Zróżnicowanie i znaczenie środowiska pracy. Dokładne kalkulacje wskazujące na znaczenie wyboru środowiska pracy, znaczenie planowania i budżetowania. Czego możesz się nauczyć? - Jak opracować plany z uwzględnieniem kosztów wynajmu/zakupu; - Jak korzystać z różnych wskazówek dotyczących planowania w celu zdefiniowania kosztów wynajmu lub zakupu; - Jak analizować pozytywne i negatywne skutki różnych rodzajów przestrzeni do pracy. Kompetencje: - Wizja; - Planowanie i zarządzanie; - Praca z innymi.


             • Bezpieczeństwo to podstawa!

              Przykłady, podstawowe informacje na temat bezpieczeństwa w miejscu pracy, a także bezpieczeństwo danych osobowych. Zmniejszenie ryzyka związanego z bezpieczeństwem danych i wypadkami przy pracy już na wczesnym etapie.

               Czego możesz się nauczyć?

              - Jakiego rodzaju sprawy związane z bezpieczeństwem muszą być przestrzegane we wszystkich przedsiębiorstwach;

              - Dlaczego sprawy bezpieczeństwa muszą być przestrzegane we wszystkich przedsiębiorstwach;

              - Dlaczego należy redukować zagrożenia związane z bezpieczeństwem danych i wypadkami przy pracy już we wczesnych stadiach;

              - Jak dotrzeć do lokalnych instytucji, które zajmują się sprawami bezpieczeństwa.

               Kompetencje:

              - Etyczne i zrównoważone myślenie;

              - Samoświadomość i samowystarczalność;

              - Mobilizowanie zasobów;

              - Radzenie sobie z niepewnością i ryzykiem;

              - Praca z innymi.

              • Konflikty interpersonalne

               Konflikty interpersonalne. Rodzaje konfliktów interpersonalnych. Konflikty jako konsekwencje twoich decyzji. 

                Czego możesz się nauczyć?

               - Co to jest konfrontacja interpersonalna;

               - Jak rozwiązywać konflikty;

               - Jakich umiejętności muszę się nauczyć, by rozwiązywać konflikty;

               - Jak radzić sobie z konsekwencjami podjętych decyzji.

                Kompetencje:

               - Radzenie sobie z niepewnością i ryzykiem ;

               - Planowanie i zarządzanie ;

               - Podejmowanie inicjatywy ;

               - Motywacja i wytrwałość;

               - Samoświadomość i samodzielność;

               - Etyczne i zrównoważone myślenie;

               - Docenianie pomysłów;

               - Wizja;

               - Kreatywność.


               • Relacje w firmie

                Wspieranie działań w zakresie współpracy w organizacji, zwiększanie poczucia przynależności. Pozytywny wpływ na współpracę z innymi i wskazówki, jak poprawić współpracę.

                 Czego możesz się nauczyć?

                - jak poprawić współpracę w firmie, stosując kilka innowacyjnych rozwiązań;

                - jak lepiej rozumieć pracowników.

                 Kompetencje:

                - Kreatywność;

                - Wizja;

                - Praca z innymi.