Tematyka

 • Ciekawość i konkurencja

  Ciekawość i konkurencja: czyli co robią inne branże? Czy są lepsze? Czego można się od nich nauczyć? Konkretne działania, które można podjąć podczas zarządzania lub planowania firmy.

  Czego możesz się nauczyć?

  ·         Jak porównać produkty i wartość z konkurencją;

  ·         Jak uzyskać informację zwrotną od klientów;

  ·         Jak analizować zachowanie konkurencji.

  Kompetencje:

  ·         Nauka poprzez doświadczenie;

  ·         Praca z innymi;

  ·         Samoświadomość i samodzielność.


  • Myślenie analityczne

   Umiejętności analityczne i budowanie bazy wiedzy. Umiejętność postrzegania problemu lub sytuacji z różnych punktów widzenia. Wiarygodne źródła informacji i fake newsy.

   Czego możesz się nauczyć?

   ·         Jakie są podstawowe umiejętności analityczne;

   ·         Jak doskonalić umiejętności analityczne;

   ·         Jak zbudować dużą bazę wiedzy

   ·         Jak poprawić zdolność do postrzegania problemu lub sytuacji z różnych punktów widzenia;

   ·         Gdzie szukać informacji;

   ·         Jak filtrować informacje?

   Kompetencje:

   ·          Umiejętność dostrzegania możliwości;

   ·          Wizja;

   ·          Samoświadomość i samodzielność;

   ·          Motywacja i wytrwałość;

   ·          Mobilizowanie zasobów;

   ·          Umiejętności finansowe i ekonomiczne;

   ·          Uczenie się poprzez doświadczenie;

    Planowanie i zarządzanie.

   • Planowanie

    Definicja, rodzaje i techniki planowania. Porady i przykłady dobrych praktyk dotyczące planowania.

    Czego możesz się nauczyć?

    ·         Jak ważne jest planowanie w życiu;

    ·         Jakie są elementy dobrego planowania;

    ·         Jak stworzyć skuteczny plan działania;

    ·         Jakie są powody, dla których warto planować?

    Kompetencje :

    ·         Dostrzeganie możliwości;

    ·         Wizja;

    ·          Motywacja i wytrwałość;

    ·          Mobilizowanie zasobów;

    ·          Umiejętności finansowe i ekonomiczne;

    ·          Planowanie i zarządzanie


    • Budżet

     Definicja budżetu. Budżet w kontekście dowolnej skali działalności. Budżet jako plan.

     Czego możesz się nauczyć?

     ·         Po co właśniwie tworzy się budżety;

     ·         Jak mam budżetować moje pieniądze;

     ·         Jak stworzyć udany budżet;

     ·         Jak przedefiniować aktualny budżet.

     Kompetencje:

     ·          Planowanie i zarządzanie;

     ·          Umiejętności finansowe i ekonomiczne;

     ·          Mobilizowanie zasobów;

     ·          Motywacja i wytrwałość;

     ·          Wizja;

     ·          Dostrzeganie możliwości.


     • Kapitał początkowy

      Wszystko na temat kapitału początkowego, w tym oszczędności własnych, pułapek zewnętrznych inwestorów i przetargów.

      Czego możesz się nauczyć?

      ·          Jak być świadomym różnych sposobów pozyskiwania kapitału początkowego;

      ·          Jak sprawdzić, jakie masz już zasoby (pieniądze i kompetencje).

      Kompetencje objęte badaniem:

      ·         Umiejętności w zakresie finansów i ekonomii;

      ·         Mobilizowanie zasobów;


      • „O krok do przodu”

       Zarządzanie ryzykiem, możliwe ryzyka i wyzwania, które mogą wystąpić w biznesie. Temat ten łączy w sobie wiele aspektów, takich jak planowanie, budowanie planu i podsumowuje zagadnienia.

       Czego możesz się nauczyć?

       ·         Jak skoncentrować się na ogólnej wizji i już teraz pracować nad kolejnymi krokami;

       ·         Jak być zorganizowanym i w pełni przygotowanym na każdą sytuację;

       ·         Jak rozpoznawać narzędzia, które mogą być wykorzystane do unikania sytuacji krytycznych;

       ·         Jak badać zagrożenia, które mogą wystąpić i jak sobie z nimi radzić.

       Kompetencje:

       ·          Kreatywność;

       ·          Wizja;

       ·          Planowanie i zarządzanie;

       ·          Radzenie sobie z niepewnością, dwuznacznością i ryzykiem.


       • Grupa docelowa

        Jak identyfikować kto dokłądnie jest naszym klientem. Jakie mają potrzeby i nawyki. Jakie czynniki wpływają i pomagają klientom w podejmowaniu decyzji o zakupie.

        Czego możesz się nauczyć?

        ·         Jak rozpoznawać potrzeby i nawyki klientów;

        ·          Jak pracować z różnymi grupami docelowymi;

        ·          Jak zrozumieć charakterystykę tych grup;

        ·          Jak wybrać właściwą grupę docelową.

        Kompetencje:

        ·          Kreatywność;

        ·          Motywacja i wytrwałość.


        • Psychologia biznesu

         Podstawy psychologii biznesu. Efekty działań przedsiębiorczych. Możliwości tworzenia wartości, w tym lepszych rozwiązań. Konsekwencje oraz najlepsze i najgorsze scenariusze.

         Czego możesz się nauczyć?

         ·          Jak stosować rozwiązania psychologiczne przy promocji produktu lub usługi;

         ·          Jak rozpoznać potencjał danego pomysłu;

         ·          Jak przezwyciężyć strach, gdy istnieje ryzyko wystąpienia niezamierzonych skutków.

         Kompetencje:

         ·          Kreatywność;

         ·          Wizja;

         ·          Ocenianie pomysłów;

         ·          Etyczne i zrównoważone myślenie;

         ·          Radzenie sobie z niepewnością, dwuznacznością i ryzykiem.


         • Rentowność zapasów

          Planowanie zapasów, rentowność i gospodarowanie niesprzedanymi zasobami. Przykłady i pułapki, w których wszyscy możemy być kreatywni, aby poprawić naszą przewagę konkurencyjną.

          Czego możesz się nauczyć?

          ·          Jak poprawić naszą przewagę konkurencyjną;

          ·          Jak prawidłowo planować i obliczać stany magazynowe.

          Kompetencje:

          ·          Kreatywność;

          ·          Planowania i zarządzania.


          • NIE dla niedomówień

           Wskazówki, jak wyznaczyć jasne cele, aby uniknąć błędów w przyszłości. Charakterystyka celów długo-, średnio- i krótkoterminowych.

           Czego możesz się nauczyć?

           ·          Jak wyznaczać jasne cele;

           ·          Jak ustalać cele;

           ·          Jak unikać możliwych przyszłych błędów;

           ·         Co to są cele długo-, średnio- i krótkoterminowe;

           ·         Dlaczego warto wyznaczyć cele.

           Kompetencje:

           ·         Dostrzeganie możliwości;

           ·          Wizja;

           ·          Ocenianie pomysłów;

           ·          Samoświadomość i samodzielność;

           ·          Motywacja i wytrwałość;

           ·          Planowanie i zarządzanie;

           ·          Uczenie się poprzez doświadczenie.


           • Bądź profesjonalistą

            Budowanie Twojego profesjonalnego wizerunku - wskazówki i przykłady. Siła mediów społecznościowych.

            Czego możesz się nauczyć?

            ·          Jak tworzyć osobisty wizerunek marki;

            ·          Jak sprawdzić swoją reputację;

            ·          Jak zidentyfikować i ocenić swoją indywidualną markę;

            ·          Jak zacząć sprawdzać, co Internet wie o tobie.

            Kompetencje:

            ·          Kreatywność;

            ·         Samoświadomość i samodzielność;

            ·          Motywacja i wytrwałość;

            ·          Mobilizowanie zasobów;

            ·          Podejmowanie inicjatywy;

            ·          Planowanie i zarządzanie;

            ·          Praca z innymi;

            .         Uczenie się poprzez doświadczenie.

            • Szybkie narzędzia

             Wszystko o narzędziach, które pomagają nam rozpocząć własny biznes. Wskazówki dotyczące prezentacji internetowych, wizytówek, biuletynów, narzędzi ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej i pomagających oszczędzać czas i wzbogacać nasze zasoby.

             Czego możesz się nauczyć?

             ·          Jak rozpoznawać i oceniać narzędzia wspmagające własny biznes;

             ·          Jak ocenić swoje mocne i słabe strony w odniesieniu korzystania z nowych narzędzi;

             ·          Jak pracować przy użyciu nowych narzędzi.

             Kompetencje:

             ·          Wizja;

             ·          Samoświadomość i samodzielność;

             ·          Podejmowanie inicjatywy.


             • Tworzenie treści i przygotowywanie dokumentów

              Tworzenie treści online, dokumentów tekstowych. Prezentacja wyników, rezultatów, sytuacji, porządanej narracji lub pomysłów. Wyszukiwanie niezbędnych informacji.

              Czego możesz się nauczyć?

              ·          Jak tworzyć treści;

              ·          Jak przygotowywać prezentacje;

              ·          Jak przeglądać niezbędne informacje.

              Kompetencje:

              ·          Kreatywność;

              ·         Samoświadomość i samodzielność.


              • Posłuchaj historii

               Umiejętności stosowania praktyki storyteling w biznesie. Strategia budowania osobistej marki. Działania motywacyjne i wspierające

               Czego możesz się nauczyć?

               ·          Na czym polega storyteling w biznesie;

               ·          Jak wzmacniać ludzi i tworzyć motywację;

               ·          Czym jest osobisty branding.

               Kompetencje:

               ·          Uczenie się poprzez doświadczenie;

               ·          Mobilizowanie innych;

               ·          Motywacja i wytrwałość;

               ·          Etyczne i zrównoważone myślenie;

               ·         Wizja;

               ·         Kreatywność;


               • Lustro, lustro na ścianie

                Jak klienci postrzegają nas i nasz produkt? Zrozumienie tego, co pomaga klientowi podjąć decyzję o zakupie produktu. Radzenie sobie z krytyką. Emocjonalne wyzwalacze.

                Czego możesz się nauczyć?

                ·          Jak zrozumieć różne wyzwalacze emocjonalne;

                ·          Jak reagować na komentarze różnych grup ludzi;

                ·         Jak wykorzystywać komentarze i informacje zwrotnych.

                Kompetencje objęte badaniem:

                ·          Motywacja i wytrwałość;

                ·          Mobilizowanie zasobów.