Partners_LV

Mūsu partneri
eva93
Mācību centrs „EVA-93“ ir pieredzējis pieaugušo izglītības centrs (kopš 1996. gada vairāk nekā 25 000 pieaugušo izglītojamo), kas attīsta izglītības pakalpojumus, kas atbilst visaugstākajiem kvalitātes rādītājiem.
Neotalent
Neotalentway ir mācību iestāde Spānijā, kas tika dibināta 2018. gada sākumā, lai reaģētu uz augsto pieprasījumu kvalitatīvu mācību nodrošināšanai reģionā. Kopš tā pirmsākumiem, Neotalentway veido motivēts pedagoģiskais personāls, kas par prioritāti izvirzījis personīgo izaugsmi un mācību kvalitāti.
beti
Baltijas Izglītības tehnoloģiju institūtu(BETI) 2003. gadā Lietuvā dibināja aktīva profesionāļu komanda, kas vairāk nekā 18 gadus strādā IKT (Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju) un izglītības tehnoloģiju jomā.
iED
Uzņēmējdarbības attīstības institūts (IED) ir pētniecības organizācija, kas izveidota Grieķijā, 2005.
UHEL
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi jeb Humanitārā un ekonomikas universitāte Lodzā, Polijā (AHE) ir akreditēta augstākās izglītības iestāde, kas papildus tradicionālajām universitāšu programmām (bakalaura grāds, maģistra grāds, doktora grāds) nodrošina arī…
BP
Uzņēmējdarbības attīstības palātu (Zbornica za razvoj podjetnikov) 2016. gadā Slovēnijā izveidoja aktīva ekspertu grupa, kas uzņēmējdarbības / biznesa jomā strādā vairāk nekā 18 gadus.