NeotalentWay_vairāk

NeoTalentWay
eva-93
Neotalentway ir mācību iestāde Spānijā, kas tika dibināta 2018. gada sākumā, lai reaģētu uz augsto pieprasījumu kvalitatīvu mācību nodrošināšanai reģionā. Kopš tā pirmsākumiem, Neotalentway veido motivēts pedagoģiskais personāls, kas par prioritāti izvirzījis personīgo izaugsmi un mācību kvalitāti. Jau dažu mēnešu laikā pēc tā izveidošanas, tika ņemta aktīva dalība starptautiskos apmācības projektos sadarbībā ar izglītības iestādēm no visas Eiropas, piemēram, Polijas, Bulgārijas, Latvijas, Itālijas, Turcijas.
Neotalentway sevi raksturo kā apmācību ekspertus, kvalitatīvi izstrādājot mācību programmu saturu, apmācību plānus un apmācības projektus gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī. Lielākā daļa komandas ir profesionāli projektu vadītāji, kas spēj pielāgoties mainīgajām tendencēm un vajadzībām izglītībā.
Neotalentway galvenokārt nodrošina divus darbības virzienus: apmācības un konsultācijas. Neotalentway piedāvā iespējas personīgai un profesionālai izaugsmei visiem cilvēkiem – gan strādājošajiem, gan bezdarbniekiem.
Galvenās vadlīnijas, kas virza attīstību, ir nemitīga mācību satura aktualizēšana atbilstoši sabiedrības vajadzībām, kā arī praktiska pieeja mācību procesam. Tiek sniegtas konsultācijas par izglītības satura aktualizēšanu arī citām mācību iestādēm, jo Neotalentway tic kvalitatīvai izglītībai un zina, ka skolotājiem, pedagogiem un lektoriem ir pastāvīgi jāatjauno un jāpapildina zināšanas, lai labāk sasniegtu mērķauditoriju.
Mūsu pedagogu komanda ir atbildīga par to, lai neatpaliktu no aktualitātēm metodoloģijā, kuras var pielietot praksē, kā arī rada resursus inovāciju pārnesei izglītībā.
Neotalentway atbalsta iekļaujošo izglītību, jo ir svarīgi, lai lai skola un ģimene darbojas roku rokā, lai veicinātu bērna integrētu attīstību. Lai to īstenotu, tiek piedāvāti vecāku izglītības semināri par tādām tēmām kā bērna psiholoģiskā attīstība, profesionālās konsultācijas, bērna sociālo prasmju attīstība, emocionālā vadība.
Kopš darbības uzsākšanas, Neotalentway aktīvi darbojas Eiropas projektu telpā. Kopš 2018. gada septembra tiek veikta aktīva darbības divos Eiropas Savienības finansētos projektos. Mācību centra mājas lapa: https://neotalentway.com/
Vairak informācijas par projektu un tā rezultātiem: https://neotalentway.com/e365-entrepreneurship-in-365-days/