iED_ vairāk

Uzņēmējdarbības attīstības institūts (IED)
iED
Uzņēmējdarbības attīstības institūts (IED) ir pētniecības organizācija, kas izveidota Grieķijā, 2005. gadā un ir vērsta uz uzņēmējdarbības prasmju veicināšanu. Organizācijas galvenā darbība ir projektu īstenošana, saskaņā ar dažām no ietekmīgākajām un revolucionārajām programmām, piemēram, HORIZON 2020 un ERASMUS + programmām.
Misija ir vienkārša: Uzņēmējdarbības attīstības institūtā uzņēmējdarbība ir atzīta par būtiskāko faktoru sabiedrības attīstībai un saliedētībai.
Institūta mērķis ir:
• Inovāciju veicināšana;
• Uzņēmējdarbības gara uzlabošana;
• Uzņēmējdarbības kultūras veicināšana;
• Uzņēmumu efektivitātes un dzīvotspējas uzlabošana.
Lai daudzējādi veicinātu uzņēmējdarbību, IED izstrādā pētnieciskos darbus un piedāvā inovatīvus, pēc individuāla plāna izstrādātus, reālistiskus risinājumus, kas sekmē uzņēmējdarbību un veicina nodarbinātību.
IED iveic nopietnus ieguldījumus inovācijās un nodrošina dzīvotspējīgus risinājumus kā atbildi uzņēmējdarbības izaicinājumiem.
Veiksmīgi īstenojot vairākus ES projektus, institūts nāk soli pretī mērķim kļūt par izcilības centru uzņēmējdarbības risinājumu jomā visā Eiropā. https://ied.eu/
Vairak informācijas par projektu un tā rezultātiem: https://ied.eu/project-updates/developing-entrepreneurial-skills-with-e365/