Eva-93-vairāk

Mācību centrs „EVA-93“
eva-93
Mācību centrs „EVA-93“ ir pieredzējis pieaugušo izglītības centrs (kopš 1996. gada vairāk nekā 25 000 pieaugušo izglītojamo), kas attīsta izglītības pakalpojumus, kas atbilst visaugstākajiem kvalitātes rādītājiem. Mēs ar prieku un lepnumu redzam, kā mūsu izglītojamie attīsta jaunas prasmes, papildina savas zināšanas un no darba ņēmējiem kļūst par darba devējiem.
Mācību centra “EVA-93” darbības virzieni ir pieaugušo formālā, ikdienas un neformālā izglītība. Mēs darām visu, lai veicinātu mūsu speciālistu zināšanas, un tas mums palīdz nodrošināt apmācības, kuras mūsu sadarbības partneri un izglītojamie uzskata par vērtīgām viņu turpmākai personīgai attīstībai.
Mēs strādājam gan ar darba devējiem, nodrošinot izglītības un apmācības pakalpojumus mācību centra telpās, kā arī darba vietās, gan ar individuāliem izglītojamiem, nodrošinām plašu semināru klāstu publiskām un privātām organizācijām.
Mēs sadarbojamies arī ar ekonomiski un sociāli nelabvēlīgā situācijā esošiem izglītojamajiem, un mūsu mērķis ir veicināt izglītojamo personīgo attīstību mācību procesā, stiprinot izglītojamo pašapziņu un paplašinot iespējas aktīvai dalībai darba tirgū, viens no svarīgākajiem mācībspēku uzdevumiem ir nodrošināt, lai izglītojamie nezaudētu pašapziņu un motivāciju mācīties.
Mēs esam sabiedriski aktīvi un mūsu sociālā politika ir vērsta uz pozitīvu pārmaiņu ieviešanu sabiedrībā, akcentējot mūžizglītības procesa nozīmi, un šī iemesla dēļ mēs aktīvi piedalāmies gan nacionālajās, gan Eiropas iniciatīvās, aktīvi darbojoties Nordplus un Erasmus + programmās.
Kā zināms, veiksmīgai sadarbībai ir svarīga atgriezeniskā saite – parādot, kā izglītojamais izprot mācību programmas saturu, tāpēc mēs turpinām sadarboties arī ar bijušajiem izglītojamiem, aicinot viņus uz mūsu mācību centru “EVA-93”, lai dalītos pieredzē ar mūsu faktiskajiem izglītojamajiem un organizējam mācību braucienus uz bijušo izglītojamo darba vietām. Mācību centra mājas lapa : https://www.eva93.lv/
Vairak informācijas par projektu un tā rezultātiem: https://www.eva93.lv/es-projekti/e-365-projekti