Business_point_ vairāk

Uzņēmējdarbības attīstības palātu
Bp
Uzņēmējdarbības attīstības palātu (Zbornica za razvoj podjetnikov) 2016. gadā Slovēnijā izveidoja aktīva ekspertu grupa, kas uzņēmējdarbības / biznesa jomā strādā vairāk nekā 18 gadus.
Savu aktivitāšu īstenošanas laikā, tās biedri piedāvā profesionālu un organizatorisku atbalstu ilgtspējīgai uzņēmējdarbībai, sociālajām un citām iniciatīvām, kas ilgtermiņā atbalsta Štīrijas reģiona un citu valsts reģionu ekonomisko, sociālo, vides un kultūras attīstību.
Vissvarīgākās aktivitātes ir:
– pieaugušo neformālās izglītība uzņēmējdarbības iemaņu attīstibai pirms un pēc sava uzņēmuma dibināšanas, kas ietver dažādas programmas, kuras tiek regulāri uzlabotas sadarbībā ar programmu dalībniekiem;
– pirmie soļi uzņēmējdarbībā – uzņēmuma dibināšana;
– uzņēmējdarbības atbalsts mikro un mazo uzņēmēju sociālajai un citai uzņēmējdarbībai;
– apmācība jauno tehnoloģiju izmantošanā praksē – mācīšanās tiešsaistē, digitalizācija utt.

Palāta aktīvi piedalās vietējās un Eiropas iniciatīvās.
Vietējā kopienā 2019. gadā tika konsultēti vairāk nekā 400 nākamie uzņēmēji un sagatavoti vairāk nekā 400 pieteikumi uzņēmējdarbības uzsākšanai. Sešu mēnešu ilgā periodā kā sadarbības partneriem tika ņemta dalība četrās dažādās pieaugušo izglītības programmās, kurās piedalījās divpadsmit dalībnieki un dažādi iekšējie un ārējie mentori.
Tiek ņemta dalība dažādās iniciatīvās un projektos Eiropas līmenī, piemēram, Erasmus +, Erasmus + mobilitātes, Sociālo uzņēmumu mentoringa shēmas un citas.
Palātas mērķi ir:
– uzlabot darbinieku zināšanas un kompetenci uzņēmumos;
– stiprināt pasākumus uzņēmējdarbības jomā;
– palielināt aktivitātes līmeni sociāli neaizsargātajās iedzīvotāju grupās, stimulējot to iekļaušanu darba tirgū;
– samazināt sociālās atstumtības līmeni un nabadzības risku, veicinot neaizsargātu mērķgrupu cilvēku iekļaujošas aktivitātes;
– saglabāt esošās darba vietas uzņēmumos un radīt jaunas, kā arī nodrošināt uzņēmumu ilglaicīgumu tirgū;
– panākt neatkarīgu mācību līdzekļu pieejamību un izstrādi,
– censties un atbalstīt ilgtspējīgas vides attīstību. Mācību centra mājas lapa: www.businesspoint.si
Vairak informācijas par projektu un tā rezultātiem: https://businesspoint.si/spodbujanje-razvoja-podjetniskih-vescin/