Baltijas Izglītības tehnoloģiju institūtu – BETI

Baltijas Izglītības tehnoloģiju institūtu – BETI
Beti
Baltijas Izglītības tehnoloģiju institūtu(BETI) 2003. gadā Lietuvā dibināja aktīva profesionāļu komanda, kas vairāk nekā 18 gadus strādā IKT (Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju) un izglītības tehnoloģiju jomā.
Īstenojot dažādas aktivitātes augstākās izglītības un profesionālās izglītības nozarēs, tika uzkrāta bagātīgā pieredze, zināšanas un prasmes IKT jomā, pilnveidotas apmācības, tālmācības metodoloģijas, mācību tehnoloģiju, multimediju producēšanas, tīmekļa lietojumprogrammu izstrādes un citās saistītajās jomās.
Komanda aktīvi piedalās valstu un Eiropas iniciatīvās, proti, Framework, Eureka, Socrates, Leonardo da Vinci, Phare, UNESCO un citās.
Mērķi:
• Izmantot zinātniskas, metodiskas un praktiskas aktivitātes, lai veicinātu uz IKT balstītu apmācību un mācīšanos, lai līdzsvarotu vienmērīgu izglītības, sociālo un ekonomisko attīstību
• Mēģināt attīstīt demokrātiskus, plaši pieejamus un patstāvīgus apmācības apstākļus visiem pilsoņiem, vienlaikus īstenojot mūžizglītības paradigmu, izstrādājot tālmācības iniciatīvas un izveidojot informācijas sistēmas apmācībai, orientācijai un konsultēšanai.
• Atbalstīt uz IT balstītu projektu un procesu vadību sadarbībā ar organizācijām un indivīdiem, kas vēlas nodrošināt īstenoto aktivitāšu un sniegto pakalpojumu efektivitāti un kvalitāti. http://beti.lt/
Vairak informācijas par projektu un tā rezultātiem: https://beti.lt/lt/verslumo-igudziu-ugdymas-su-e365/