Neotalent_daugiau

NeoTalentWay
eva-93
Įmonė Neotalentway įkurta 2018 metų pradžioje reaguojant į kokybės mokymo poreikius, kurie, mūsų manymu, egzistuoja aplink mus. Nuo pat įkūrimo Neotalentway sudarė žmonių komanda, kuri labai atsidavusi asmeniniam tobulėjimui ir mokymo kokybei. Internacionalizacijos procesas rodo, kad per keletą mėnesių nuo įkūrimo įmonė jau dalyvavo tarptautiniuose mokymo projektuose bendradarbiaudama su įmonėmis iš visos Europos, pavyzdžiui, Lenkijos, Bulgarijos, Latvijos, Italijos, Turkijos, ir t.t. Mes esame mokymo ekspertai, kuriame savo ir išorinį turinį, mokymo planus ir mokymo projektus tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygiu. Mes taip pat praturtiname šiuos procesus, nes didžioji dalis komandos narių yra tiek mokymo, tiek mokymo projektų specialistai, dėl to galime apibrėžti mokymo programas, remdamiesi savo patirtimi.
Neotalentway daugiausia siūlo dvi darbo kryptis:
– Mokymosi konsultacijos:
Neotalentway siūlo asmeninio ir profesinio augimo galimybes visiems žmonėms, tiek dirbantiems, tiek bedarbiams. Esame mokymų ekspertai ir daugiausia vertiname studentų pasitenkinimą bei stengiamės, kad mūsų studentus pasiektų kokybiška mokymo veikla. Pagrindinės mūsų skyriaus turinio kūrimo kryptys:
– Atnaujintas turinys
– Turinys, pritaikytas visuomenei
– Turinys orientuojamas ir kuriamas atsižvelgiant į praktinę perspektyvą
– Periodinio turinio įvertinimas, kad būtų pasiekti visi šie aspektai
Mokymo konsultacijos:
Neotalentway mes tvirtai tikime kokybišku ugdymu ir žinome, kad mokytojai turi nuolat atnaujinti žinias, kad geriau suprastų savo mokinius. Štai kodėl savo mokymo komandoje turime pedagoginę sritį, atsakingą už tai, kad neatsiliktume nuo naujų metodikų, kurias būtų galima pritaikyti klasėse ir stengiamės sukurti išteklius, kurie leistų praktiškai perduoti šias naujas metodikas.
Neotalentway mes dirbame link visapusiško moksleivių švietimo. Suprantame, kad svarbu jog mokykla ir šeima bendradarbiautų išvien tam, kad būtų skatinamas vientisas vaiko vystymasis.
Norėdami tai padaryti, siūlome tėvų mokymo seminarus, kuriuose dirbsime šiomis temomis:
– Psichologinis vaiko vystymasis
– Profesinis orientavimas
– Socialinis ir emocinis vaiko vystymasis
– Emocijų valdymas
Nuo pat įkūrimo Neotalentway aktyviai dalyvavo Europos projektų erdvėje. 2018 m. rugsėjo mėnesį jau galėjome matyti aiškius rezultatus – vykdoma aktyvi veikla 2 Europos sąjungos finansuojamuose projektuose.
Organizacijos svetainė: https://neotalentway.com/
Daugiau informacijos apie projektą ir jo rezultatus: https://neotalentway.com/e365-entrepreneurship-in-365-days/