iED_daugiau

Antreprenerystės vystymo institutas (IED)
iED
Antreprenerystės vystymo institutas yra tyrimų organizacija įsteigta 2005 metais, siekiant verslumo skatinimo kiekvienam. Pagrindinė organizacijos veikla yra projektų įgyvendinimas pagal kai kurias įtakingiausias ir pažangiausias Europos programas, tokias kaip HORIZON 2020 ir Erasmus+ programos.
Antreprenerystės vystymo institute verslumas pripažįstamas kaip esminis visuomenės vystymosi ir sanglaudos veiksnys. Mūsų misija yra paprasta. Institucijos tikslai:
• Naujovių skatinimas
• Verslumo dvasios stiprinimas
• Verslumo kultūros skatinimas
• Įmonių efektyvumo ir gyvybingumo didinimas

Siekdamas skatinti verslumą kasdienybėje, IED institutas plėtoja mokslinius tyrimus ir teikia novatoriškus, individualiems poreikiams pritaikytus, realius sprendimus, palengvinančius verslumą ir skatinančius užimtumą. IED kasdien investuoja į naujoves ir teikia perspektyvius sprendimus, susijusius su verslumu.
Sėkmingai įgyvendindama kelis Europos sąjungos projektus, institucija gali žengti vieną žingsnį arčiau tikslo – tapti visos Europos antreprenerystės kompetencijų centru.
Organizacijos svetainė: https://ied.eu/
Daugiau informacijos apie projektą ir jo rezultatus: https://ied.eu/project-updates/developing-entrepreneurial-skills-with-e365/