Bussiness_point_daugiau

Antreprenerystės vystymo rūmai
Bp
2016 m. Antreprenerystės vystymo rūmus (Zbornica za razvoj podjetnikov) įsteigė aktyvi ekspertų grupelė, daugiau nei 18 dirbanti antreprenerystės/ verslo srityje.
Vykdydami savo veiklą norime pasiūlyti profesionalią ir organizacinę paramą tvariam verslumui, socialinėms ir kitoms iniciatyvoms, kurios palaiko Štirijos regiono ir kitų šalių ekonominę, socialinę, aplinkos ir kultūrinę plėtrą.
Svarbiausios veiklos:
– neformalus suaugusiųjų verslo įgūdžių ugdymas prieš ir po jų įmonių įsteigimo. Tai apima įvairias programas, kurios buvo patobulintos bendradarbiaujant su programų dalyviais
– pirmieji antreprenerystės žingsniai – įmonės įkūrimas
– verslo parama socialiniam ir kitokiam mikro ir smulkių verslininkų verslui
– mokymas naudotis naujosiomis technologijomis praktikoje – mokymasis internetu, skaitmeninimas ir kt.
Antreprenerystės vystymo rūmai aktyviai dalyvauja nacionalinėse ir Europos iniciatyvose. Vietinėje aplinkoje 2019 m. mes patarėme daugiau nei 400 būsimų verslininkų ir parengėme daugiau nei 400 paraiškų verslumo srityje. Kaip partneriai, šešis mėnesius dalyvavome keturiose skirtingose suaugusiųjų švietimo programose, kuriose dalyvavo dvylika dalyvių ir įvairūs vidiniai bei išoriniai mentoriai.
Kaip investuotojai, partneriai ar išorės mentoriai dalyvaujame įvairiuose projektuose, tokiuose kaip Erasmus +, Erasmus + mobilumas, socialinių įmonių mentorystės schemos ir kt.
Antreprenerystės vystymo rūmų tikslai:
– gerinti įmonių darbuotojų žinias ir kompetencijas
– stiprinti veiklą verslumo srityje
– didinti aktyvumą ir žmonių iš pažeidžiamų grupių skaičių įmonėse
– mažinti socialinės atskirties lygį ir skurdo riziką, skatinant žmonių iš pažeidžiamų tikslinių grupių įtraukimą
– išlaikyti esamas darbo vietas įmonėse ir kurti naujas, be to, užtikrinti įmonių ilgaamžiškumą rinkoje
– siekti, kad būtų prieinamos ir tobulinamos savarankiško mokymosi priemonės
– palaikyti tvarios suinteresuotųjų šalių plėtros aplinką.
Organizacijos svetainė: www.businesspoint.si