Beti_daugiau

Baltijos edukacinių technologijų institutas – BETI
Beti
Baltijos edukacinių technologijų institutas (BETI) 2003 metais buvo įsteigtas aktyvios specialistų komandos, daugiau nei 18 metų dirbusios informacinių telekomunikacijų technologijų (toliau – ITT) ir švietimo technologijų srityje. Įgyvendinant įvairias veiklas aukštojo mokslo ir profesinio mokymo sektoriuose, buvo sukaupta turtinga patirtis, žinios ir įgūdžiai ITT tobulinimo, nuotolinio mokymo metodikos, mokymosi technologijų, daugialypės terpės kūrimo, internetinių programų kūrimo srityse.
Komanda aktyviai dalyvavo nacionalinėse ir Europos iniciatyvose: Framework, Eureka, Socrates, Leonardo da Vinci, Phare, UNESCO ir kitose.
Tikslai:
• Moksline, metodine ir praktine veikla įgyvendinti ir palaikyti ITT grindžiamą mokymą ir mokymąsi, skirtą subalansuotai švietimo, mokslinės, socialinės ir ekonominės plėtros politikai
• Siekti sudaryti demokratiško, prieinamo ir savarankiško lavinimosi sąlygas visiems visuomenės piliečiams, įgyvendinant mokymosi visą gyvenimą paradigmą, plėtojant nuotolinio mokymosi veiklos iniciatyvas, kuriant mokomąją, metodinę, konsultacinę ir informacinę paramos sistemą
• Skatinti informacinėmis technologijomis pagrįstą projektų ir procesų valdymą, bendradarbiaujant su organizacijoms ir asmenimis, siekiantiems užtikrinti savo veiklos efektyvumą ir teikiamų paslaugų kokybę.
Organizacijos svetainė: http://beti.lt/
Daugiau informacijos apie projektą ir jo rezultatus: https://beti.lt/lt/verslumo-igudziu-ugdymas-su-e365/