Apie projektą

Apie projektą
Vystydami E365 projektą partneriai plėtojo švietimo galimybes, paremtas verslumo kompetencijos plėtojimo poreikiais (per su verslumu susijusius įgūdžius), ir puoselėjo verslumo kultūrą Europos Sąjungoje, naudodamiesi E365 projekto rezultatais kaip teigiama žinia, kuria siekiama pabrėžti verslumo potencialą ekonominio indėlio, inovacijų ir darbo vietų kūrimo požiūriu.
Pagal pasirinktus prioritetus E365 projektas padėjo įgalinti suaugusiuosius besimokančiuosius ir besimokančiuosius, kurie yra labiausiai pažeidžiami arba kuriems gresia socialinė ir profesinė atskirtis, ugdant kritinio mąstymo, refleksyvumo ir įsivertinimo gebėjimus bei kitus įgūdžius, būtinus verslumo kompetencijoms ugdyti tarp žemos kvalifikacijos suaugusiųjų.
Projekto įgyvendinimo metu buvo įtvirtintas vietos bendruomenės požiūris į verslumo įgūdžių ugdymą, palaikant pedagogus ir besimokančius žemos kvalifikacijos suaugusius asmenis. Maža to, buvo išsiaiškinti bendruomenės poreikiai ir sustiprintas naujų mokymosi galimybių, lemiančių tvarius rezultatus, kūrimas.
Pagrindinis šio projekto tikslas buvo išplėsti ir sukurti savarankiško mokymosi platformą, kad būtų pagerintas suaugusiųjų švietimas šešiose projekto partnerių šalyse, ir taip skatinti suaugusiųjų besimokančiųjų, kuriems gresia didelė atskirties rizika, pavyzdžiui, bedarbių, priklausomybės jausmą, sudarant galimybes praktiškai išbandyti verslumo kompetencijas įtraukioje mokymosi aplinkoje, kuri natūraliai skatina pasitikėjimą savimi ir atsparumą.
Bendrasis projekto tikslas buvo skatinti bedarbių suaugusiųjų verslumo įgūdžių ugdymą. Šis tikslas buvo pasiektas sukūrus, išplėtojus, parengus ir įgyvendinus 2 intelektinius rezultatus:
  • Intelektinis rezultatas Nr.1 „Savaitės įkvėpimas”.
    Šios intelektinio rezultato struktūra buvo grindžiama verslumo kompetencijų išplėtimo poreikiu. Šis intelektis rezultatas besimokantiems suaugusiesiems suteikia naujas savarankiško mokymosi galimybes. Pagrindinis šios intelektinės veiklos tikslas buvo sukurti 52 savaitines temas – išteklius verslumo žinioms įgyti.
  • Intelektinis rezultatas Nr. 2 „E365 – kasdieniai iššūkiai” suteikė besimokantiesiems suaugusiems naujų galimybių spręsti verslumo kompetencijos trūkumo problemas. Inovatyvus elementas – mokymo strategija, naudojama besimokančiųjų suaugusiųjų verslumo gebėjimams stiprinti: besimokantieji suaugusieji įtraukiami į iššūkius, o ne į užduotis, pratybas ir testus, kurie tradiciškai naudojami žinioms vertinti. Iš viso buvo sukurti 208 iššūkiai. Šiems tikslams pasiekti parengtos 52 mokymo temos (po vieną temą per savaitę visus metus), taip pat 208 iššūkiai, skirti praktikuotis ir išbandyti verslumo kompetencijas, ir galiausiai 12 sėkmės istorijų (po vieną per mėnesį) – dalis iš 208 anksčiau minėtų iššūkių. Siekiant šių tiklų buvo sukurta dinaminė mokymosi sistema, o visa mokymosi medžiaga yra pasiekiama skaitmeninėje platformoje, suderintoje su mobiliuoju telefonu.
Be to, „E365” laikosi bendros savarankiško mokymosi nuostatos – laisvai rinktis, kada ir kur mokytis, taip pat leidžia pedagogams talpinti įvairių tipų mokymosi turinį, lengvai atnaujinti informaciją ir veiksmingiau valdyti savo veiklą.
Pasiekėme reikšmingą projekto poveikį vietos, regioniniu, nacionaliniu, Europos ir tarptautiniu lygmenimis: trumpalaikį poveikį, vidutinės trukmės poveikį ir ilgalaikį poveikį.
cool image