Apie projektą

Apie projektą
Vystydami E365 projektą, projekto partneriai siekia plėtoti švietimo galimybes, pagrįstas būtinybe išplėsti verslumo kompetencijas (pasitelkiant su tuo susijusius įgūdžius) ir puoselėti palankesnę verslumo kultūrą Europos Sąjungoje, naudojant E365 projekto rezultatus. Norima pabrėžti verslumo potencialą ekonominio indėlio, inovacijų ir darbo vietų kūrimo procese.
Pagal pasirinktus prioritetus E365 projektu siekiama palengvinti besimokančių suaugusiųjų ir besimokančiųjų, kurie labiausiai pažeidžiami arba kuriems gresia atskirtis, įgalinimą socialiniame ir profesiniame gyvenime, ugdant kritinio mąstymo, refleksyvumo ir įsivertinimo gebėjimus bei kitus įgūdžius, reikalingus verslumo kompetencijoms ugdyti tarp žemos kvalifikacijos suaugusiųjų.
Projektu siekiama sukurti vietos bendruomenės požiūrį į verslumo įgūdžių ugdymą, palaikant pedagogus ir besimokančius žemos kvalifikacijos suaugusius asmenis. Maža to, projektu siekiama išsiaiškinti bendruomenės poreikius ir sustiprinti naujų mokymosi galimybių kūrimą, kad pasiektume tvarių rezultatų.
Projektu siekiama sukurti vietos bendruomenės požiūrį į verslumo įgūdžių ugdymą, palaikant pedagogus ir besimokančius žemos kvalifikacijos suaugusius asmenis. Maža to, projektu siekiama išsiaiškinti bendruomenės poreikius ir sustiprinti naujų mokymosi galimybių kūrimą, kad pasiektume tvarių rezultatų.
Pagrindinis šio projekto tikslas yra išplėsti ir plėtoti savarankiško mokymosi platformą, siekiant pagerinti suaugusiųjų švietimą šešiose projekto partnerių šalyse. Skatinamas besimokančiųjų suaugusių, kuriems gresia didelė atskirties rizika, priklausymo jausmas, pavyzdžiui, bedarbiai, kuriems sudaromos galimybės praktikuoti verslumo kompetencijas mokymosi aplinkoje, kuri natūraliai skatina pasitikėjimą savimi ir atsparumą.
Bendras projekto tikslas – skatinti besimokančių bedarbių suaugusiųjų verslumo įgūdžių ugdymą. Šis tikslas bus pasiektas kuriant, plėtojant, ruošiant ir įgyvendinant du intelektinius rezultatus:
  • Intelektinis rezultatas Nr.1 „Savaitės įkvėpimas“ . Šio intelektinio rezultato struktūra pagrįsta būtinybe išplėsti verslumo kompetenciją. Rezultatu siekiama suteikti besimokantiems suaugusiesiems naujų savarankiško mokymosi galimybių. Pagrindinis šios intelektinės veiklos tikslas yra sukurti 52 savaitines temas – išteklius verslumo žinioms įgyti.
  • Intelektinis rezultatas Nr. 2 „E365 – kasdieniai iššūkiai“ siekia besimokantiesiems suaugusiems suteikti naujų galimybių spręsti verslumo kompetencijos trūkumo problemas. Naujoviškas elementas yra mokymo strategija, naudojama suaugusiųjų besimokančiųjų verslumo įgūdžiams stiprinti: besimokantys suaugusieji be užduočių, pratybų ir testų kurie tradiciškai naudojami žinių vertinimui, bus įtraukiami į iššūkius. Bus sukurti 208 iššūkiai. Taip pat bus parengtos 52 mokymo temos (viena tema sevaitėje visus metus), taip pat 208 iššūkiai praktikuotis ir išbandyti verslumo kompetenciją, ir galiausiai bus sukurta 12 sėkmės istorijų (viena per mėnesį) – dalis iš 208 anksščiau paminėtų iššūkių. Norint pasiekti šiuos tiklsus ir sukurti dinaminę mokymosi sistemą visa mokymosi medžiaga bus pasiekiama skaitmeninėje platformoje, suderintoje su mobiliuoju telefonu. Tokia mokymo sisistema atliepia bendrajai saviugdos pozicijai – pasirinkimo laisvei, kada ir kur mokytis, taip pat leidžia pedagogams laikyti įvairaus tipo mokymosi turinį, lengvai atnaujinti informaciją ir efektyviau valdyti savo pastangas.
Mes siekiame išnagrinėti numatomą projekto poveikį vietos, regioniniu, nacionaliniu, Europos ir /arba tarptautiniu lygmenimis 3 lygiais: trumpalaikiu, vidutinės trukmės ir ilgalaikiu.
cool image