NeotalentWay

NeoTalentWay
eva-93
Η Neotalentway είναι μια εταιρεία που χρηματοδοτήθηκε στις αρχές του 2018 για να ανταποκριθεί στις ποιοτικές ανάγκες εκπαίδευσης που βλέπουμε ότι υπάρχουν γύρω μας. Από την ίδρυσή της, η Neotalentway αποτελείται από μια ομάδα ανθρώπων που έχουν αφοσιωθεί πρσωπική ανάπτυξη και την ποιότητα στη διδασκαλία. Αυτό αποδεικνύεται από την ικανότητα διεθνοποίησης που ήταν η ίδια, έτσι ώστε μέσα σε λίγους μήνες από τη δημιουργία της να συμμετέχει ήδη σε διεθνή προγράμματα κατάρτισης σε συνεργασία με εταιρείες από όλη την Ευρώπη όπως η Πολωνία, η Βουλγαρία, η Λετονία, η Ιταλία, η Τουρκία, Είμαστε ειδικοί στην εκπαίδευση, αναπτύσσουμε το δικό μας εξωτερικό περιεχόμενο, σχέδια κατάρτισης και προγράμματα κατάρτισης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Εμπλουτίζουμε επίσης αυτές τις διαδικασίες, επειδή το μεγαλύτερο μέρος της ομάδας είναι τόσο εκπαιδευτές όσο και τεχνικοί έργων διδασκαλίας, έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να καθορίσουμε προγράμματα κατάρτισης βάσει της πραγματικής διδασκαλίας.
Η Neotalentway προσφέρει κυρίως δύο γραμμές εργασίας:
– Συμβουλευτική κατάρτισης:
Η Neotalentway προσφέρει ευκαιρίες για προσωπική και επαγγελατική ανάπτυξη για όλα τα άτομα, τόσο απασχολούμενα όσο και άνεργα. Είμαστε ειδικοί στην εκπαίδευση και εκτιμούμε κυρίως την ικανοποίηση των μαθητών μας και προσπαθούμε να κάνουμε τις ενέργειές μας από την ποιότητα να φτάσουν στους μαθητές. Οι κύριες γραμμές που καθοδηγούν την επεξεργασία του περιεχομένου στο τμήμα μας είναι:
– Ενημερωμένο περιεχόμενο
– Περιεχόμενο προσαρμοσμένο στο κοινό που θα το λάβει
– Περιεχόμενο προσανατολισμένο και δημιουργημένο με πρακτική προοπτική
– Αξιολόγηση περιοδικού περιεχομένου για την επίτευξη όλων αυτών των πτυχών
– Εκπαιδευτικές συμβουλές:
Στη Neotalentway πιστεύουμε ακράδαντα στην ποιοτική εκπαίδευση και γνωρίζουμε ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να ενημερώνονται συνεχώς για να προσεγγίζουν καλύτερα τους μαθητές. Γι ‘αυτό έχουμε μια παιδαγωγική περιοχή στην ομάδα διδασκαλίας μας που είναι υπεύθυνη για την τήρηση των νέων μεθοδολογιών που μπορούν να εφαρμοστούν στην τάξη και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε πόρους που επιτρέπουν την πρακτική μετάδοση αυτών των νέων μεθοδολογιών.
Στη Neotalentway εργαζόμαστε για την ολοκληρωμένη εκπαίδευση των μαθητών, για την οποία γνωρίζουμε ότι είναι απαραίτητο το σχολείο και η οικογένεια να συμβαδίζουν για την προώθηση της ολοκληρωμένης ανάπτυξης του παιδιού.
Για να το κάνουμε αυτό, προσφέρουμε εργαστήρια εκπαίδευσης γονέων όπου θα δουλέψουμε πάνω στην:
– Ψυχολογική ανάπτυξη του παιδιού
– Επαγγελματική καθοδήγηση
– Κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού
– Συναισθηματική διαχείριση
Η Neotalentway, από την ίδρυσή της, έκανε ένα ισχυρό ξεκίνημα στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έργων. Τον Σεπτέμβριο του 2018, αυτή η περιοχή άρχισε να αποδίδει καρπούς με 2 έργα εγκεκριμένα με χρηματοδότηση. Ιστοσελίδα οργανισμού: https://neotalentway.com/
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο και τα αποτελέσματα του: https://neotalentway.com/e365-entrepreneurship-in-365-days/