About the project_GR

Σχετικά με το έργο
Με την ανάπτυξη του έργου E365, οι εταίροι αναπτύσσουν εκπαιδευτικές ευκαιρίες με βάση τις ανάγκες επέκτασης των επιχειρηματικών ικανοτήτων (μέσω των δεξιοτήτων που σχετίζονται με) και προωθούν μια πιο υποστηρικτική επιχειρηματική κουλτούρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα του E365 ως θετικό μήνυμα για την ανάδειξη των δυνατοτήτων της επιχειρηματικότητας όσον αφορά την οικονομική συνεισφορά, την καινοτομία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.
Με βάση τις προτεραιότητες που επιλέχθηκαν, το έργο E365 διευκόλυνε την ενδυνάμωση των ενήλικων εκπαιδευόμενων και των εκπαιδευόμενων που είναι πιο ευάλωτοι ή κινδυνεύουν από κοινωνικό και επαγγελματικό αποκλεισμό, αναπτύσσοντας την κριτική σκέψη, την αναστοχαστικότητα και την ικανότητα αυτό-αξιολόγησης και άλλες δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής ικανότητας μεταξύ των ενηλίκων με χαμηλή εξειδίκευση ή χαμηλά προσόντα.
Το έργο καθιέρωσε τη στάση της τοπικής κοινότητας απέναντι στην ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων, υποστηρίζοντας τους εκπαιδευτικούς και τους ενήλικες εκπαιδευόμενους χαμηλής εξειδίκευσης. Περαιτέρω, διαπίστωσε τις ανάγκες της κοινότητας και ενίσχυσε τη δημιουργία νέων επιλογών μάθησης που οδηγούν σε βιώσιμα αποτελέσματα.
Ο κύριος στόχος αυτού του έργου ήταν να επεκτείνει και να αναπτύξει την πλατφόρμα αυτό-κατευθυνόμενης μάθησης για τη βελτίωση της εκπαίδευσης ενηλίκων στις χώρες των έξι εταίρων του έργου και, ως εκ τούτου, να προωθήσει την αίσθηση του ανήκειν για τους ενήλικες εκπαιδευόμενους, που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού, όπως οι άνεργοι, δημιουργώντας ευκαιρίες εξάσκησης επιχειρηματικών ικανοτήτων σε ένα περιβάλλον μάθησης, χωρίς αποκλεισμούς, ενισχύοντας έτσι την αυτοεκτίμηση και την ανθεκτικότητα.
Ο γενικός στόχος του έργου ήταν η προώθηση της ανάπτυξης επιχειρηματικών δεξιοτήτων μεταξύ των άνεργων ενήλικων εκπαιδευόμενων. Ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παραγωγή και την υλοποίηση 2 πνευματικών προϊόντων:
  • Πνευματικό προϊόν 1 “Εβδομαδιαία έμπνευση”.
    Η ιδέα αυτού του ΠΠ βασίστηκε στις ανάγκες επέκτασης της επιχειρηματικής ικανότητας. Αυτή η ΔΠ παρέχει στους ενήλικες εκπαιδευόμενους νέες επιλογές για αυτοκατευθυνόμενη μάθηση. Ο κύριος στόχος αυτού του διανοητικού αποτελέσματος ήταν η ανάπτυξη 52 εβδομαδιαίων θεμάτων – πόρων για την απόκτηση επιχειρηματικών γνώσεων.
  • Το πνευματικό προϊόν αριθ. 2 “E365 – καθημερινές προκλήσεις” παρείχε στους ενήλικες εκπαιδευόμενους νέες επιλογές για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της έλλειψης επιχειρηματικής ικανότητας. Το καινοτόμο στοιχείο είναι η στρατηγική διδασκαλίας που χρησιμοποιείται για την ενίσχυση των επιχειρηματικών ικανοτήτων των ενηλίκων εκπαιδευόμενων: οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν στις προκλήσεις εκτός από τις εργασίες, τις ασκήσεις και τα τεστ που χρησιμοποιούνται παραδοσιακά για την αξιολόγηση των γνώσεων. Αναπτύσσονται 208 προκλήσεις. 52 εκπαιδευτικοί πόροι (ένας ανά εβδομάδα σε ένα έτος), καθώς και 208 προκλήσεις για την εξάσκηση και τον έλεγχο της επιχειρηματικής ικανότητας και, τέλος, 12 ιστορίες επιτυχίας (μία ανά μήνα) – μέρος των 208 προκλήσεων που αναφέρθηκαν παραπάνω, αναπτύσσονται με τον τρόπο επίτευξης αυτών των στόχων και περιλαμβάνονται σε μια ψηφιακή πλατφόρμα συμβατή με κινητά τηλέφωνα, ως ένα δυναμικό εκπαιδευτικό σύστημα.
Επιπλέον, το E365 μοιράζεται την κοινή θέση της αυτοεκπαίδευσης – ελευθερία επιλογής του πότε και πού μαθαίνει κανείς και επιτρέπει επίσης στους εκπαιδευτές να φιλοξενούν διάφορους τύπους μαθησιακού περιεχομένου, να ενημερώνουν εύκολα τις πληροφορίες και να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα τις προσπάθειές τους. Το έργο έχει επιτύχει σημαντικό αντίκτυπο σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.
cool image